TVL của giao thức restaking Symbiotic vượt mốc 1 tỷ USD

04/07/2024 15:23
0
Artboard-12 681

Tổng giá trị khóa (TVL) trong giao thức restaking Symbiotic đã vượt mốc 1 tỷ USD. Dự án đã đạt giới hạn tiền gửi là 210,600 wrapped stETH, trị giá khoảng 800 triệu USD, chỉ trong bốn giờ ngày hôm qua. Sự gia tăng này đã đẩy tiền gửi của người dùng lên hơn 1.04 tỷ USD trong chưa đầy một tháng, theo dữ liệu từ DeFiLlama.

Symbiotic cho phép người dùng gửi tiền để hỗ trợ các giao thức bên thứ ba thông qua mô hình bảo mật chia sẻ, định vị mình là một đối thủ cạnh tranh với giao thức restaking đầu tiên của Ethereum, EigenLayer. Hiện tại, Symbiotic đang trong giai đoạn khởi động bao gồm tích hợp tài sản thế chấp được restake.

Giống như EigenLayer, Symbiotic nhằm giải quyết các thách thức về bảo mật mạng bằng cách phân bổ lại vốn và cơ sở hạ tầng staking hiện có.

Điểm khác biệt của Symbiotic so với EigenLayer là hỗ trợ nhiều loại token ERC-20 ngoài ETH và các dẫn xuất cụ thể. Giao thức này cũng có thiết kế module tùy chỉnh, cho phép kết hợp bất kỳ loại token nào làm tài sản thế chấp được restake.

Symbiotic gần đây đã huy động được 5.8 triệu USD từ Paradigm và cyber.Fund để phát triển thêm. Mellow, một nền tảng restaking lỏng dành cho Symbiotic, cũng đã được triển khai.

Hiện tại, EigenLayer dẫn đầu lĩnh vực restaking với một khoảng cách lớn. TVL của EigenLayer đang ở mức khoảng 17 tỷ USD, theo bảng điều khiển dữ liệu của The Block.

Symbiotic cho phép người dùng gửi tiền để hỗ trợ các giao thức bên thứ ba thông qua mô hình bảo mật chia sẻ, định vị mình là một đối thủ cạnh tranh với giao thức restaking đầu tiên của Ethereum, EigenLayer. Hiện tại, Symbiotic đang trong giai đoạn khởi động bao gồm tích hợp tài sản thế chấp được restake.

Điểm khác biệt của Symbiotic so với EigenLayer là hỗ trợ nhiều loại token ERC-20 ngoài ETH và các dẫn xuất cụ thể. Giao thức này cũng có thiết kế module tùy chỉnh, cho phép kết hợp bất kỳ loại token nào làm tài sản thế chấp được restake.

Symbiotic gần đây đã huy động được 5.8 triệu USD từ Paradigm và cyber.Fund để phát triển thêm. Mellow, một nền tảng restaking lỏng dành cho Symbiotic, cũng đã được triển khai.

Hiện tại, EigenLayer dẫn đầu lĩnh vực restaking với một khoảng cách lớn. TVL của EigenLayer đang ở mức khoảng 17 tỷ USD.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap