Cách đào MATCH - Blockchain layer 1 tiềm năng

18/06/2024 15:34
0
Artboard-12 2.4K

Tính năng và xứ mệnh của Matchain

Sứ mệnh của Matchain là tạo ra một hệ sinh thái AI phi tập trung ưu tiên quyền riêng tư và quyền sở hữu dữ liệu của người dùng, thiết lập các tiêu chuẩn mới cho các hoạt động AI có đạo đức.

Mục tiêu của chúng tôi là tận dụng các thuật toán AI tiên tiến để xây dựng giải pháp tổng hợp nhận dạng đa nền tảng và tương tác dữ liệu, mở đường cho quyền tự chủ trong kỷ nguyên Web3.

Cách chơi và kiếm $MATCH hiệu quả trên Telegram

Bước 1: Đăng kí tham gia và lấy thêm điểm: TẠI ĐÂY

Bước 2: Đào MATCH Point và claim mỗi giờ

🔸 Mục "Task" làm nhiệm vụ kiếm Point

🔸 Mục "Friend" lấy link mời bạn

🔸 8h/ lần - vào click khai thác

Lưu ý: Tham gia được cả trên điện thoại và máy tính

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

 

 

ChuyenHo