Ankr ra mắt public testnet Neura, blockchain Layer-1 chuyên về AI

23/04/2024 08:17
0
Artboard-12 1.8K

Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Web3 Ankr vừa ra mắt Neura blockchain Lớp 1 tập trung vào trí tuệ nhân tạo trên mạng thử nghiệm công khai.

Neura cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung kết hợp trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và công nghệ chuỗi khối. Mục tiêu của Neura là giúp các công ty khởi nghiệp AI giải quyết các thách thức như đảm bảo nguồn vốn, tiếp cận tài nguyên GPU và lưu trữ dữ liệu hiệu quả.

Ankr cũng công bố cuộc thi dành cho các nhà đổi mới AI, với 100.000 đô la Mỹ cấp token ANKR cho các dự án được chọn. Cuộc thi nhằm mục đích khuyến khích các nhà phát triển và nhà nghiên cứu AI xây dựng các mô hình và ứng dụng AI phi tập trung trên blockchain bằng cách sử dụng thị trường GPU phi tập trung theo yêu cầu của Neura và các công nghệ khác.

Neura xử lý dữ liệu mô hình AI bằng cách tích hợp với các giải pháp lưu trữ ngoài chuỗi như Celestia, EigenLayer, IPFS và Arweave. Nó cũng tận dụng tính bảo mật của mạng Bitcoin thông qua việc tích hợp với giao thức staking Bitcoin Babylon.

Nhóm Neura trước đây cho biết rằng việc triển khai các tiêu chuẩn token sẽ cho phép sở hữu một phần và chia sẻ doanh thu minh bạch trong hệ sinh thái, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán IMO (Initial Model Offering) cho các dự án thông qua việc huy động vốn từ cộng đồng.

Ankr là một trong số các dự án đang tìm cách tận dụng sự tích hợp giữa trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử, mở ra tiềm năng mới cho sự phát triển của cả hai lĩnh vực.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap