Avalanche Foundation ra mắt chương trình khuyến khích trị giá 50 triệu USD 

26/07/2023 08:41
0
Artboard-12 30.3K

Avalanche Foundation sẽ sử dụng lên đến 50 triệu USD để mua các tài sản được mã hóa trên mạng lưới Avalanche, nhằm thể hiện tính hữu ích của việc tạo ra biểu tượng kỹ thuật số on-chain cho các tài sản "thế giới thực".

Chương trình được đặt tên là "Avalanche Vista," và sẽ xem xét các tài sản trên toàn bộ phạm vi thanh khoản bao gồm cổ phiếu, tín dụng, bất động sản và hàng hoá.

Tổng giám đốc Ava Labs, John Wu, cho biết:

"Việc mã hóa tài sản không chỉ là tương lai của thị trường vốn, mà còn là một yếu tố quan trọng của hiện tại và Avalanche Foundations đang tiến một bước tiến lớn với sáng kiến này."

Sáng kiến này tuân theo các cột mốc gần đây trong lĩnh vực này, bao gồm việc Securitize mã hóa quyền sở hữu trong quỹ KKR đại diện, Avalanche Foundation cũng trỏ tới việc ra mắt một thị trường cho các chứng khoán dựa trên tài sản được gọi là IntainMARKETS.

Avalanche Foundation cho biết:

"Việc phân bổ 50 triệu USD phản ánh cam kết của Avalanche Foundation trong việc thúc đẩy hệ thống tài chính trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn thông qua việc sử dụng cơ chế đồng thuận độc đáo của Avalanche, kiến trúc Subnet độc đáo và đổi mới kỹ thuật. Nó nhằm tăng tốc cho quá trình mã hóa và vai trò của nó trong tài chính trên chuỗi thông qua việc thể hiện các ưu điểm của việc áp dụng cơ sở dữ liệu blockchain cho các trường hợp sử dụng trước đây phức tạp hơn và tốn công, bao gồm việc phát hành tài sản, giải quyết, chuyển nhượng và quản lý."

Avalanche Vista không phải là quỹ đầu tiên được thiết kế để thúc đẩy tiến bộ của hệ sinh thái blockchain. Năm 2021, một chương trình đầu tư DeFi trị giá 180 triệu USD đã được ra mắt cùng với Aave và Curve để thu hút thêm tài sản và ứng dụng phi tập trung vào mạng lưới Avalanche.

Aliniex tổng hợp