Các tổ chức phát hành Stablecoin đối mặt với quy tắc mới tại EU

26/07/2023 10:22
0
Artboard-12 22.9K

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã ra dự thảo về việc áp dụng quy định mới cho các tổ chức phát hành stablecoin ở Châu Âu. Quy định mới, hay còn gọi là Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA), yêu cầu các loại stablecoin được xem là có liên hệ mạnh với hệ thống tài chính phải tuân thủ các yêu cầu bổ sung về vốn và sự giám sát của Liên minh châu Âu (EU).

MiCA đề cập đến hai loại stablecoin được quy định là có giá trị gắn liền với tiền tệ fiat hoặc các tài sản khác. Để giải quyết các rủi ro gia tăng từ các loại stablecoin quan trọng này, các tổ chức phát hành phải tuân thủ các nghĩa vụ bổ sung.

EBA đã đặt ra một loạt các tiêu chí dự kiến để kiểm tra và giám sát các loại stablecoin, bao gồm tỷ lệ tài sản giữ trong quỹ dự trữ do các tổ chức tài chính quản lý, thị phần thanh toán xuyên biên giới, số lượng người dùng và vốn hóa thị trường.

MiCA quy định rằng các stablecoin quan trọng sẽ được giám sát bởi EBA thay vì các cơ quan quản lý quốc gia. Các tổ chức phát hành các loại stablecoin này phải thực hiện các bài kiểm tra căng thẳng bổ sung và phải có quỹ riêng với tỷ lệ 3% dự trữ thay vì tỷ lệ thông thường là 2%.

Quy định này được đưa ra nhằm kiểm soát và đảm bảo tính ổn định của hệ thống stablecoin trên thị trường tiền điện tử Châu Âu.

Aliniex tổng hợp