Celestia mang giải pháp Blobstream cho chuỗi Arbitrum Orbit

03/04/2024 08:35
0
Artboard-12 10.7K

Dự án chuỗi khối mô-đun Celestia đã giới thiệu tính năng Blobstream cho hệ sinh thái Arbitrum, mang đến giải pháp cho các nhà phát triển tạo chuỗi có thể tùy chỉnh (gọi là Orbit) bằng cách sử dụng Celestia để cung cấp dữ liệu. Blobstream được triển khai để hỗ trợ việc sử dụng máy khách Celestia để lấy mẫu tính khả dụng của dữ liệu (DAS), giúp đảm bảo rằng mọi người tham gia mạng có thể truy cập được dữ liệu liên quan đến giao dịch và trạng thái.

Blobstream cho phép chuỗi Orbit của Arbitrum xuất bản dữ liệu lên Celestia mà không cần thiết lập "ủy ban" sẵn có dữ liệu. Trước đây, việc này có thể tốn kém hoặc phức tạp đối với nhà phát triển. Bằng cách sử dụng Blobstream, những hạn chế về thông lượng được giảm bớt, giúp nhà phát triển tiếp tục xây dựng hệ sinh thái Ethereum mà không phải chuyển sang alt-L1 hoặc tuyển dụng một ủy ban để triển khai chuỗi của riêng họ.

Blobstream đã được phát triển bởi Celestia với sự hỗ trợ của Succinct Labs và sử dụng ứng dụng khách ánh sáng không có kiến ​​thức của Succinct Labs để truyền tải chứng thực về gốc dữ liệu của Celestia cho các hợp đồng thông minh của Orbit. Triển khai mới nhất của Blobstream được thực hiện trong hệ sinh thái Base của Celestia. Điều này giúp nâng cao khả năng tùy chỉnh và tiện ích cho các nhà phát triển trong việc xây dựng và quản lý chuỗi Orbit trên Arbitrum.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :HiepGiap