Danh sách trúng giải chương trình “HODL & TRADE TO EARN CUSD/VND"

30/01/2024 10:57
0
Artboard-12 14.4K

Từ 15/1 - 29/1/2024, trên Aliniex tổ chức chương trình “HODL & TRADE TO EARN CUSD/VND” chia sẻ tổng giải thưởng giá trị $2000 CUSD.

Sau 14 ngày giao dịch sôi động chúng tôi xin phép được công bố danh sách các User đã trúng giải.

Điều khoản và thể lệ tham gia chương trình

Tham khảo: Tại đây.

Danh sách trúng giải

  • TRADE TO EARN CUSD/VND
STT Email STT Email
1 luk******[email protected] 51 btc******[email protected]
2 huy******[email protected] 52 thv**[email protected]
3 tra*****[email protected] 53 doa******[email protected]
4 tam***[email protected] 54 ngu*************[email protected]
5 lio****[email protected] 55 sdq*[email protected]
6 mik****[email protected] 56 cha*****[email protected]
7 dba**[email protected] 57 cha*****[email protected]
8 duc****[email protected] 58 sho*******[email protected]
9 err***[email protected] 59 chr********[email protected]
10 exi***[email protected] 60 tra******[email protected]
11 thu****[email protected] 61 who******[email protected]
12 huu*********[email protected] 62 hon*****[email protected]
13 chu*****[email protected] 63 Nha*****[email protected]
14 ngu**********[email protected] 64 nhu****[email protected]
15 vuv*******[email protected] 65 man*****[email protected]
16 tnp*****[email protected] 66 hvu*****[email protected]
17 dth****[email protected] 67 dan***[email protected]
18 hie****[email protected] 68 tbn***[email protected]
19 kie************[email protected] 69 ask***[email protected]
20 jeo*****[email protected] 70 bui****[email protected]
21 Ngu****************[email protected] 71 qua*******[email protected]
22 Hat***********[email protected] 72 nqu********[email protected]
23 Vut*********[email protected] 73 pis****[email protected]
24 Dao**********[email protected] 74 cho*************[email protected]
25 nam******[email protected] 75 pha***************[email protected]
26 gba***[email protected] 76 nph*****[email protected]
27 ntn****[email protected] 77 lem*****[email protected]
28 tra*******[email protected] 78 don******[email protected]
29 tuy***[email protected] 79 aa2*****[email protected]
30 cmq*[email protected] 80 tha*******[email protected]
31 luo******[email protected] 81 van*****[email protected]
32 nmv*********[email protected] 82 tra********[email protected]
33 Cha*****[email protected] 83 Lev********[email protected]
34 jiq***[email protected] 84 huy******[email protected]
35 hoa*************[email protected] 85 ha5***[email protected]
36 man*******[email protected] 86 dhq***[email protected]
37 Dit*****[email protected] 87 bug*****[email protected]
38 tha*********[email protected] 88 Ngd******[email protected]
39 bac**[email protected] 89 hai******[email protected]
40 ngb****[email protected] 90 Vuh*[email protected]
41 len*****[email protected] 91 doa**********[email protected]
42 fuk*********[email protected] 92 kbu**[email protected]
43 bad****************[email protected] 93 pha****[email protected]
44 toa**************[email protected] 94 hen******[email protected]
45 seu**[email protected] 95 cao***[email protected]
46 vit*****[email protected] 96 dvl***[email protected]
47 tkb*******[email protected] 97 ngu**********[email protected]
48 man*******[email protected] 98 [email protected]
49 nam****[email protected] 99 xma****[email protected]
50 ofl**[email protected] 100 let********[email protected]
  • HODL TO EARN CUSD/VND
STT Email STT Email
1 huu*********[email protected] 48 pis****[email protected]
2 luk******[email protected] 49 tha*******[email protected]
3 nam******[email protected] 50 hai******[email protected]
4 gba***[email protected] 51 Vuh*[email protected]
5 ntn****[email protected] 52 let********[email protected]
6 tra*******[email protected] 53 hie****[email protected]
7 tuy***[email protected] 54 kob****[email protected]
8 cmq*[email protected] 55 man*****[email protected]
9 luo******[email protected] 56 cha**[email protected]
10 nmv*********[email protected] 57 ngo*************[email protected]
11 Cha*****[email protected] 58 ard***[email protected]
12 jiq***[email protected] 59 dov*******[email protected]
13 hoa*************[email protected] 60 hen****[email protected]
14 man*******[email protected] 61 lev****[email protected]
15 Dit*****[email protected] 62 ean*[email protected]
16 tha*********[email protected] 63 Thi**********[email protected]
17 bac**[email protected] 64 Ngu*************[email protected]
18 ngb****[email protected] 65 nng***[email protected]
19 len*****[email protected] 66 tra****************[email protected]
20 fuk*********[email protected] 67 cuv**********[email protected]
21 bad****************[email protected] 68 rmi**********[email protected]
22 toa**************[email protected] 69 ket****[email protected]
23 seu**[email protected] 70 kun****[email protected]
24 vit*****[email protected] 71 nam*********[email protected]
25 tkb*******[email protected] 72 tie*******[email protected]
26 man*******[email protected] 73 nga*****[email protected]
27 nam****[email protected] 74 nam****[email protected]
28 ofl**[email protected] 75 thi****[email protected]
29 btc******[email protected] 76 bui***********[email protected]
30 thv**[email protected] 77 pat*****[email protected]
31 doa******[email protected] 78 dat***[email protected]
32 sdq*[email protected] 79 num*[email protected]
33 cha*****[email protected] 80 net****[email protected]
34 cha*****[email protected] 81 quy******[email protected]
35 sho*******[email protected] 82 nha********[email protected]
36 chr********[email protected] 83 [email protected]
37 tra******[email protected] 84 bbb******[email protected]
38 who******[email protected] 85 ntd****[email protected]
39 hon*****[email protected] 86 ptd***[email protected]
40 Nha*****[email protected] 87 Huy**************[email protected]
41 nhu****[email protected] 88 nat***[email protected]
42 man*****[email protected] 89 din****[email protected]
43 hvu*****[email protected] 90 vuv*******[email protected]
44 dan***[email protected] 91 hoa**********[email protected]
45 tbn***[email protected] 92 tuo***********[email protected]
46 ask***[email protected] 93 duc******[email protected]
47 bui****[email protected] 94 der*******[email protected]

♦ Tất cả các User trúng giải đã được Aliniex cộng tiền vào tài khoản được đăng kí: tại đây

♦ Mọi thắc mắc quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Aliniex tổng hợp