FTX và Genesis đã đạt được thỏa thuận trong việc giải quyết vụ phá sản

28/07/2023 15:43
0
Artboard-12 16.8K

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX và công ty cho vay tiền điện tử Genesis đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc để giải quyết các khiếu nại mà FTX đưa ra trong vụ phá sản của mình.

Vào ngày 27 tháng 7, các luật sư đại diện cho cả hai công ty đã gửi thư tới Thẩm phán phá sản Sean Lane thông báo rằng họ đã đồng ý đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ là nguyên tắc và không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về thỏa thuận.

Cả hai công ty đều đang trong tình trạng phá sản và đang cố gắng thu thập tiền cho các chủ nợ trong thời gian dưới sự giám sát của tòa án.

Thỏa thuận này sẽ giải quyết các khiếu nại của FTX đối với những người mắc nợ của Genesis và ngược lại. Họ cũng sẽ rút lại các đề xuất chưa được giải quyết liên quan đến các khiếu nại đó. Cả hai bên dự định sẽ viết tài liệu và tìm kiếm sự chấp thuận của tòa án về thỏa thuận này trong thời gian sớm nhất.

"Các bên đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc, dựa vào tài liệu, liên quan đến một thỏa thuận có thể giải quyết, giữa các yêu cầu được đưa ra bởi các bên nợ FTX đối với các bên nợ này trong các vụ phá sản theo Chương 11 này và các yêu cầu được đưa ra bởi các bên nợ Genesis đối với các bên nợ FTX trong các vụ án Chương 11 của FTX."

Để có thời gian hoàn thiện các điều khoản, họ đã yêu cầu tòa án hoãn các hạn chót sắp tới về đề xuất hiện tại và việc đệ trình lời viết ngắn.

FTX trước đây đã tuyên bố rằng Genesis, công ty thuộc sở hữu của Digital Currency Group, nợ sàn giao dịch phá sản tới 4 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo một lá thư gửi Thẩm phán Lane vào đầu tháng này, số tiền này đã giảm xuống còn 2 tỷ đô la.

Genesis đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản theo Chương 11 tại tòa án phá sản New York vào tháng 1 sau khi quỹ cơ hội tiền điện tử Three Arrows Capital sụp đổ.

Công ty cho vay tiền điện tử này là chủ nợ không bảo đảm lớn nhất của FTX và các liên doanh với số tiền nợ 226 triệu đô la, theo các tài liệu tòa án.

Vào tháng 6, các chủ nợ của FTX đã phản đối ước tính của Genesis rằng công ty này không có quyền yêu cầu khoản nợ nào, tuy nhiên, các khiếu nại và phản đối này có vẻ đã được giải quyết với thông tin mới nhất này.

Aliniex tổng hợp