Hai quỹ đầu tư của Blackrock mua cổ phiếu ETF Bitcoin spot IBIT trong Q1

29/05/2024 08:31
0
Artboard-12 2K

Theo các hồ sơ nộp với Ủy Ban Giao Dịch Chứng Khoán Hoa Kỳ (SEC), hai quỹ do BlackRock quản lý đã mua cổ phiếu của quỹ ETF Bitcoin Spot IBIT của công ty, mã giao dịch IBIT.

Cả quỹ BlackRock Strategic Income Opportunities và BlackRock Strategic Global Bond đều báo cáo đã mua cổ phiếu của quỹ ETF Bitcoin Spot được BlackRock ra mắt vào tháng 1 năm nay. BlackRock Strategic Income Opportunities mua gần 3,6 triệu USD cổ phiếu IBIT, trong khi BlackRock Strategic Global Bond mua 486.000 USD cổ phiếu IBIT trong quý 1/2024, theo hồ sơ nộp.

Quỹ ETF bitcoin spot IBIT của BlackRock đã hấp thụ nhiều vốn mới hơn bất kỳ quỹ ETF bitcoin spot nào khác kể từ khi tất cả chúng ra mắt vào tháng 1. Hiện quỹ ETF Bitcoin Spot của Grayscale có tổng tài sản quản lý lớn nhất trong số các đối thủ cạnh tranh, nhưng quỹ của Grayscale là kết quả chuyển đổi từ quỹ tiền điệntử lâu đời GBTC của công ty có tổng tài sản quản lý gần 30 tỷ USD khi ra mắt.

Cả hai quỹ BlackRock mua cổ phiếu IBIT đều do Rick Rieder, Giám đốc Đầu tư Trưởng Trái phiếu Toàn cầu của công ty quản lý.

Các hồ sơ cho quý 1 năm nay cho thấy hàng trăm công ty tài chính truyền thống đã mua cổ phiếu các quỹ ETF Bitcoin Spot trong thời kỳ này. Eric Balchunas, chuyên gia phân tích ETF của Bloomberg, nhận định việc hơn 400 tổ chức báo cáo mua quỹ ETF Bitcoin Spot mới của BlackRock là "đáng kinh ngạc".

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap