Nền tảng mạng xã hội web3 Phaver gọi vốn 7 triệu USD vòng hạt giống

06/10/2023 07:13
0
Artboard-12 18.2K

Nền tảng mạng xã hội web3 Phaver đã gọi vốn được 7 triệu USD vòng hạt giống. Các nhà đầu tư trong vòng gọi vốn bao gồm Polygon Ventures, Nomad Capital, Symbolic Capital, dao5, Foresight Ventures, Alphanonce, f.actor, Superhero Capital và các nhà khác, theo một tuyên bố.

Phaver cung cấp một ứng dụng di động cho phép người dùng tham gia không gian tiền điện tử mà không cần ví tiền điện tử. Công ty cho phép cá nhân sử dụng email hoặc mạng xã hội hiện có và sau đó tạo ví web3 sau này, nơi họ có thể hiển thị các tài sản kỹ thuật số như NFT hoặc kết nối với các mạng xã hội blockchain khác như Lens.

Giám đốc điều hành Phaver Joonatan Lintala cho biết trong tuyên bố:

"Sứ mệnh của Phaver là kết nối toàn bộ web3 bằng cách cho phép người dùng mang lại các khối xây dựng của riêng họ cho đồ thị xã hội của họ, cho dù điều đó có nghĩa là xây dựng uy tín với một ID phi tập trung, tìm cộng đồng giữa những người nắm giữ cùng một món sưu tập hay xây dựng mối quan hệ trên toàn bộ internet với các lớp xã hội trên chuỗi như Lens."

"Người dùng, những người hiện sở hữu những mảnh quan trọng của mạng xã hội, cũng xứng đáng có phần công bằng của họ và nên được lắng nghe trong các quyết định quan trọng."

Phaver ban đầu ra mắt vào năm 2022 trên Lens, một blockchain chính đỡ đầu cho các nền tảng mạng xã hội web3.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp