Số giao dịch trên Optimism tăng 67% sau bản nâng cấp Bedrock

27/06/2023 10:23
0
Artboard-12 18.2K

Sau khi nâng cấp Bedrock vào ngày 7 tháng 6, mạng lớp 2 Optimism đã ghi nhận một tăng trưởng ấn tượng với số giao dịch tăng 67%, theo thông tin từ Nansen.

Trước đó, Optimism chỉ có dưới 300.000 giao dịch mỗi ngày, nhưng sau đó số lượng giao dịch đã vượt qua con số 500.000 mỗi ngày.

Optimism, một giải pháp lớp 2 cho Ethereum, đã triển khai bản nâng cấp Bedrock để cải thiện thời gian giao dịch, giảm phí và tăng cường bảo mật. Phí giao dịch hàng ngày đã giảm từ khoảng 80.000 đô la xuống còn 50.000 đô la vào cuối tháng 6.

Sau bản nâng cấp, số lượng giao dịch trên mạng Optimism đã tăng đột ngột và đạt đỉnh cao hơn 550.000 vào ngày 15 tháng 6. Sau đó, số lượng giao dịch đã giảm dần và ổn định ở mức khoảng 500.000 giao dịch mỗi ngày vào cuối tháng 6.

Có 4 ứng dụng phổ biến trên Optimism là Galxe, Stargate Finance, Perpetual Protocol và Gnosis Safe.

Bản nâng cấp Bedrock đại diện cho một thay đổi quan trọng, nhằm tạo ra một "Superchain" kết nối nhiều mạng blockchain với mục tiêu tăng cường bảo mật và khả năng tương tác.

Mạng Base của Coinbase đã chính thức gia nhập vào Optimism như một phần của sáng kiến này. Đội ngũ Base đã công bố một lộ trình sơ bộ cho "Path to Mainnet" vào ngày 24 tháng 5.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại:
Aliniex tổng hợp