Tether báo cáo lợi nhuận ròng 850 triệu đô la trong quý 2

01/08/2023 08:04
0
Artboard-12 30K

Nhà phát hành stablecoin Tether cho biết rằng họ có lợi nhuận ròng 850 triệu đô la trong quý hai, thấp hơn đáng kể so với số tiền 1,5 tỷ đô la được báo cáo trong giai đoạn trước đó, theo báo cáo kiểm toán mới nhất.

Lợi nhuận trong quý 2 đã làm tăng dự trữ vượt mức của Tether lên khoảng 3,3 tỷ đô la.

"Xin nhắc lại, dự trữ vượt mức là lợi nhuận của công ty - không được phân phối cho cổ đông và công ty đã quyết định giữ lại 100% dự trữ mà Tether duy trì để bảo đảm toàn bộ các token đang lưu hành."

Lợi nhuận hoạt động của Tether trong quý 2 đạt hơn 1 tỷ đô la, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản hợp nhất của công ty tính đến ngày 30 tháng 6 là ít nhất khoảng 86,5 tỷ đô la, trong khi tổng nợ tích lũy là 83 tỷ đô la, theo báo cáo kiểm toán mới nhất, phản ánh dự trữ vượt mức trên 3 tỷ đô la - một mức cao chưa từng có. Dự trữ vượt mức vượt quá số liệu quý 1 của Tether là 2,44 tỷ đô la.

Trong báo cáo quý 2, Tether đã tiết lộ khả năng tiếp xúc gián tiếp của họ đối với các quỹ U.S. Treasuries và các quỹ U.S. Treasuries đang tài trợ cho hợp đồng mua lại qua đêm lần đầu tiên. Khi kết hợp chung lại, số lượng U.S. Treasuries bảo đảm cho các stablecoin của Tether là khoảng 72,5 tỷ đô la, công ty cho biết.

Tether cũng đã tiết lộ việc mua lại cổ phiếu trị giá 115 triệu đô la và các khoản đầu tư khác vào các dự án liên quan đến năng lượng được tài trợ từ lợi nhuận của quý 2.

"Việc đầu tư vào các dự án liên quan đến năng lượng không được bao gồm trong báo cáo dự trữ tổng hợp vì Tether không coi đây là một dự trữ hợp lệ cho token đang lưu hành."

Aliniex tổng hợp