USDT bị de-peg

15/06/2023 15:23
0
Artboard-12 20.8K

Trong một diễn biến bất ngờ, stablecoin hàng đầu Tether (USDT) với vốn hóa thị trường lên đến 83 tỷ USD đã mất định giá 1:1 với đô la Mỹ trên sàn giao dịch phi tập trung Curve, tạo ra cơ hội mua bán chênh lệch giá cho các nhà giao dịch DeFi thông minh.

Các liquidity pool trên Curve và Uniswap ngập tràn người bán USDT, khiến USDT giao dịch tạm thời dưới 1 đô la thay vì định giá bình thường. Điều đáng chú ý hơn là sự mất cân đối nghiêm trọng của pool liquidity Curve 3Pool, pool với lượng giao dịch USDT hàng đầu, khi số dư USDT tăng lên trên 70% — cho thấy các nhà giao dịch đang bán USDT để đổi lấy hai stablecoin khác là DAI và USDC.

Những người tham gia thị trường đã phản ứng nhanh chóng với việc mất định giá của USDT, dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong việc mượn USDT từ Aave, giao thức vay và cho vay phi tập trung hàng đầu. Những người vay đã bán USDT bị giảm giá để đổi lấy DAI hoặc USDC — hai stablecoin giữ nguyên tỷ lệ 1:1 với đô la Mỹ — trên pool liquidity Curve 3Pool.

Một trường hợp đáng chú ý là địa chỉ Ethereum có tên czsamsun.eth, sử dụng 17.400 ETH (28 triệu USD) và 14.690 stETH (24 triệu USD) làm tài sản đảm bảo, đã mượn 31,5 triệu USD USDT từ Aave 2 và đổi nó lấy 31,47 triệu USDC với tỷ lệ 0,997 USD trên Curve.

Việc USDT mất định giá đột ngột so với đô la Mỹ đã tạo ra cơ hội độc đáo cho các nhà giao dịch này để kiếm lợi từ arbitrage — tận dụng sự khác biệt giá giữa các thị trường. Trong trường hợp này, sự chênh lệch giữa giá giao dịch thấp hơn của USDT và định giá đô la bình thường.

Một địa chỉ có tên 0xd2 đã khai thác cơ hội mất định giá của USDT một cách lớn lao. Địa chỉ này đã gửi 52.200 stETH (85 triệu USD) qua Aave V2 và mượn 50 triệu USDC, đổi lấy lượng lớn USDT với giá giảm giá theo từng lô. Ở đây, nhà giao dịch đã tận dụng giá thấp của USDT để mua số lượng lớn bằng cách sử dụng USDC mượn, mà vẫn giữ tỷ lệ 1:1 với đô la Mỹ. Về lý thuyết, nếu USDT trở lại định giá 1:1, những nhà giao dịch này có thể bán USDT của mình với lợi nhuận, trả lại USDC đã mượn và giữ lại khoản chênh lệch.

Để đáp ứng nhu cầu đột ngột này về việc vay USDT, mô hình thuật toán của Aave đã tự động điều chỉnh lãi suất để duy trì cân bằng thị trường. Kết quả là lãi suất gửi tiền đã tăng đáng kể, với lãi suất gửi vượt qua 15% và lãi suất vay tăng hơn 25%.

Aliniex tổng hợp