Valkyrie được chấp thuận bắt đầu mua hợp đồng tương lai ETH cho quỹ ETF Bitcoin hiện tại của mình

29/09/2023 12:01
0
Artboard-12 17.6K

Công ty quản lý tài sản Valkyrie đã bắt đầu mua các hợp đồng tương lai Ether (ETH), sau khi được chấp thuận chuyển đổi quỹ giao dịch trao đổi tương lai bitcoin hiện có của mình thành một phương tiện đầu tư hai trong một.

"Hôm nay, Quỹ Chiến lược Bitcoin Valkyrie (Nasdaq: $BTF) bắt đầu bổ sung khả năng tiếp xúc với các hợp đồng tương lai Ether, trở thành ETF Mỹ đầu tiên cung cấp khả năng tiếp xúc với các hợp đồng tương lai Ether và Bitcoin dưới cùng một wrapper."

Valkyrie là công ty đầu tiên được chấp thuận ETF tương lai ETH trong số các công ty khác, khi họ "bổ sung bản cáo bạch và cập nhật các rủi ro liên quan đến hợp đồng tương lai Ether".

Chiến lược mới của quỹ kết hợp cả hợp đồng tương lai ETH và BTC vào một ETF sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 3/10 và tên sẽ được cập nhật thành Quỹ Chiến lược Bitcoin và Ether Valkyrie, trong khi ký hiệu vẫn giữ nguyên là BTF.

Quỹ sẽ tham gia cùng các tổ chức khác đã nộp đơn bắt đầu ETF tương lai ETH, bao gồm Quỹ Chiến lược Ether Biến động, Quỹ Chiến lược Ethereum Bitwise, Quỹ Chiến lược Ethereum VanEck, Quỹ Chiến lược Ether Roundhill, Quỹ Chiến lược Ether Ngắn ProShares, Quỹ Chiến lược Ether ProShares và Quỹ Tương lai Ethereum Grayscale.

Hôm nay trước đó, VanEck, công ty quản lý tài sản 77,8 tỷ đô la, cho biết đang chuẩn bị ra mắt quỹ giao dịch trao đổi tương lai Ethereum của mình (ETF).

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp