Khái niệm Cross-chain NFT ? Hệ sinh thái trên Web3

08/09/2023 11:43
0
Artboard-12 23.3K

Trong tháng 3 năm 2023, dự án NFT nổi tiếng DeGods và Y00ts đã bắt đầu một quá trình quan trọng được gọi là "chuyển đổi cross-chain NFT." Để hiểu rõ hơn, hãy cùng tìm hiểu về khái niệm Cross-chain NFT và tầm quan trọng của nó trong không gian Web 3 trong tương lai.

Cross-chain NFT là gì?

Cross-chain NFT (NFT đa chuỗi) là một loại NFT được tạo ra để có thể tồn tại và hoạt động trên nhiều chuỗi khối khác nhau. Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng cơ chế "tài sản được bao bọc" (wrapped assets) trong các hợp đồng thông minh. Cross-chain NFT cho phép NFT chuyển từ một blockchain sang một blockchain khác, nơi chúng có thể được tương tác và sử dụng mà không cần chuyển chuỗi khối. Ví dụ cụ thể là dự án Y00ts NFT đã thực hiện việc này bằng cách chuyển NFT từ blockchain Solana sang blockchain Polygon.

Tầm quan trọng của Cross-chain NFT trong không gian Web 3 trong tương lai là:

 • Kết nối các hệ thống blockchain: Cross-chain NFT giúp kết nối và tích hợp các chuỗi khối khác nhau, tạo ra một môi trường tốt hơn cho sự phát triển và sự lựa chọn đa dạng của các ứng dụng blockchain.

 • Làm giảm sự hạn chế của chuỗi khối: Điều này cho phép NFT và tài sản số có tính chất phi tập trung tồn tại và hoạt động trên nhiều nền tảng, giúp tăng tính linh hoạt và tạo ra cơ hội mới cho việc tương tác và giao dịch.

 • Khả năng tạo ra giá trị giao dịch: Cross-chain NFT mở ra khả năng tạo ra giá trị từ việc di chuyển và giao dịch NFT qua nhiều chuỗi khối khác nhau, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và sự đa dạng trong không gian NFT.

Tóm lại, Cross-chain NFT là một phát triển quan trọng trong không gian blockchain và NFT, có khả năng thay đổi cách chúng ta xem xét việc sử dụng và tương tác với tài sản số trong tương lai.

Đặc điểm Cross-chain NFT

 • Hợp đồng thông minh Cross-chain NFT: Khi một NFT chuyển từ một chuỗi khối sang chuỗi khối khác, nó thực sự mất tính định danh gắn với chuỗi khối ban đầu và được gắn với một cái tên mới trên chuỗi khối mới. Hợp đồng thông minh cũ trên chuỗi khối ban đầu sẽ bị khóa hoặc đốt, đồng nghĩa với việc xóa sổ NFT đó khỏi chuỗi ban đầu. Điều này có nghĩa là mỗi Cross-chain NFT đòi hỏi ít nhất hai hợp đồng thông minh trên hai chuỗi khối và sự kết nối giữa chúng để thực hiện việc chuyển đổi.
 • Quyền sở hữu Cross-chain NFT: Sau khi được chuyển đổi, NFT thực tế thuộc sở hữu của người dùng cá nhân trên chuỗi khối mới và không thuộc sở hữu của dự án hoặc công ty đã triển khai hợp đồng thông minh ban đầu. Việc chuyển đổi NFT này là một quá trình cá nhân và không thể thực hiện một cách đơn phương bởi dự án. Mỗi người dùng phải tự quyết định và thực hiện việc kết nối NFT của họ từ chuỗi này sang chuỗi khác.

Ví dụ về Y00ts NFT cho thấy rằng một phần lớn NFT đã được chuyển đến chuỗi Polygon, tạo ra một mô hình quyền sở hữu phân tán và độc lập với dự án gốc. Điều này thể hiện tính linh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong việc quản lý và sử dụng tài sản số của họ trên nhiều chuỗi khối.

Cách triển khai Cross-chain NFT

Các NFT chuỗi chéo có thể được triển khai theo ba cách:

 • Burn-and-mint: Chủ sở hữu NFT đặt NFT của họ vào một hợp đồng thông minh trên chuỗi nguồn và đốt nó (thực tế là loại bỏ nó khỏi chuỗi khối đó bằng cách cho vào một ví vĩnh viễn không thể giao dịch trở lại). Khi điều này được thực hiện, một NFT tương đương sẽ được tạo trên chuỗi khối đích từ hợp đồng thông minh tương ứng của nó và quá trình này có thể xảy ra theo cả hai hướng.
   
 • Lock-and-mint: Chủ sở hữu NFT khóa NFT của họ vào một hợp đồng thông minh trên chuỗi nguồn và một NFT tương đương được tạo trên chuỗi khối đích. Khi chủ sở hữu muốn chuyển NFT của họ trở lại, họ đốt NFT và nó sẽ mở khóa NFT trên chuỗi khối ban đầu.
   
 • Lock-and-unlock: Cùng một bộ sưu tập NFT được đúc trên nhiều chuỗi khối. Chủ sở hữu NFT có thể khóa NFT của họ trên chuỗi khối nguồn để mở khóa NFT tương đương trên chuỗi khối đích. Điều này có nghĩa là chỉ một NFT duy nhất có thể được sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào, ngay cả khi có nhiều phiên bản của NFT đó trên các chuỗi khối. Ví dụ rõ ràng nhất chính là event Pandralia của Polyhedra.

Các trường hợp sử dụng

Cross-chain NFT mở ra nhiều trường hợp sử dụng mới trong không gian Web 3. Dưới đây là một tóm tắt về các trường hợp sử dụng hàng đầu của Cross-chain NFT:

 • Nghệ thuật và Sưu tầm: Cross-chain NFT mở rộng thị trường nghệ thuật kỹ thuật số, cho phép nhiều nghệ sĩ và nhà sưu tầm tiếp cận nhiều đối tượng hơn và tận dụng giá trị tác phẩm của họ trên nhiều chuỗi khối. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng bộ sưu tập và giao dịch NFT trên nhiều nền tảng.

 • Tài chính phi tập trung (DeFi): Cross-chain DeFi có tiềm năng lớn, và Cross-chain NFT là một phần quan trọng trong đó. Người dùng có thể sử dụng NFT này cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong DeFi, như vay mượn, bảo hiểm và nhiều hơn nữa, tạo ra tính thanh khoản và tăng cường hiệu suất thị trường DeFi.

 • Bất động sản ảo và tài sản trong game: Cross-chain NFT cung cấp khả năng kết nối liền mạch giữa giao dịch bất động sản ảo và tài sản trong trò chơi trên các nền tảng khác nhau. Điều này giúp tăng tính tương tác giữa các hệ sinh thái trò chơi và cho phép người dùng chuyển tài sản ảo giữa các trò chơi hoặc thậm chí trao đổi chúng với người chơi khác trên các nền tảng khác nhau.

 • Quyền sở hữu trí tuệ và cấp phép: Cross-chain NFT có thể đại diện cho quyền sở hữu trí tuệ, cho phép cấp phép và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ một cách minh bạch trên các chuỗi khối khác nhau mà không bị giới hạn trong một mạng duy nhất.

 • Tài sản trong thế giới thực (IRL) được mã hóa: Cross-chain NFT có thể được sử dụng để mã hóa tài sản trong thế giới thực như bất động sản và đồ sưu tập, giúp chúng được mua bán và sở hữu trên các chuỗi khối khác nhau mà không cần trung gian giao dịch truyền thống.

 • Dịch vụ domain: Dịch vụ đặt tên miền trên chuỗi khối, chẳng hạn như Omnichain (ONS), giúp người dùng dễ dàng kết nối và đặt tên cho địa chỉ của họ trên nhiều chuỗi khối. Đúc một tên ONS tạo ra một NFT liên chuỗi, cho phép di chuyển linh hoạt và tận dụng các tiện ích của Web 3 trên nhiều nền tảng.

Những ứng dụng này thể hiện tiềm năng rộng lớn của Cross-chain NFT trong việc tạo ra tính linh hoạt và tích hợp trong không gian Web 3 và blockchain.

Các dự án Cross-chain NFT 

 • Polkadot: Polkadot cho phép chuyển dữ liệu và mã thông báo giữa các chuỗi khối khác nhau, bao gồm cả các chuỗi khối công khai và riêng tư. Điều này tạo ra tính linh hoạt và tích hợp trong không gian blockchain.
 • Enjin Efinity: Efinity là một parachain trên Polkadot, tạo ra một môi trường cho tài sản kỹ thuật số và trò chơi metaverse tương tác. Nó cho phép người sáng tạo và game thủ xây dựng trò chơi có khả năng tương tác đầy đủ trên các parachains.
 • Wanchain: Wanchain phát triển các cầu nối phi tập trung để kết nối các chuỗi khối khác nhau trực tiếp, loại bỏ nhu cầu sử dụng bên thứ ba trong quá trình trao đổi và tương tác giữa chuỗi khối.
 • AxelarSea: AxelarSea là một sàn giao dịch cross-chain NFT, cho phép người dùng quản lý và giao dịch NFT trên nhiều chuỗi khối khác nhau.
 • MetaNFT: MetaNFT là một nền tảng cho phép mua và bán NFT trên nhiều chuỗi khối, bao gồm Ethereum, Polygon và Binance Smart Chain (BSC).
 • Agoran: Agoran là một ví dụ khác về dự án tương tác giữa các chuỗi khối, tạo ra môi trường kết nối các hệ thống blockchain khác nhau.
 • Moonbeam: Moonbeam cung cấp khả năng triển khai và chạy ứng dụng DeFi và NFT trên nhiều chuỗi khối khác nhau, tạo điều kiện cho tích hợp đa nền tảng.

Tương lai của Cross-chain NFT

Sự phát triển của các nền tảng và ứng dụng NFT chuỗi chéo là một phần quan trọng của sự tiến bộ trong không gian blockchain và Web 3.0. Các ưu điểm mà công nghệ này mang lại thực sự có thể cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với tài sản số và dữ liệu trên mạng. Dưới đây là một số điểm chính về tiềm năng của NFT chuỗi chéo:

 • Mở rộng và tích hợp: NFT chuỗi chéo giúp mở rộng và tích hợp các chuỗi khối khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tài sản và dữ liệu giữa các mạng khác nhau một cách dễ dàng.

 • Thân thiện với người dùng: Sự linh hoạt và tính đa dạng của NFT chuỗi chéo tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng sử dụng các ứng dụng và dịch vụ NFT một cách trơn tru và thân thiện hơn.

 • Cải thiện hiệu quả chuỗi: Cross-chain NFT có thể cải thiện hiệu quả của chuỗi khối bằng cách giảm tải và tăng cường khả năng tương tác giữa các chuỗi, giúp tối ưu hóa sự sử dụng của hệ thống.

 • Mở rộng trường hợp sử dụng NFT: Việc kết nối nhiều chuỗi khối khác nhau mở ra nhiều cơ hội mới cho trường hợp sử dụng NFT, từ nghệ thuật, trò chơi, tài chính phi tập trung, quyền sở hữu trí tuệ đến tài sản trong thế giới thực và nhiều lĩnh vực khác.

 • Mạng đồng nhất linh động: Sự phát triển của NFT chuỗi chéo có thể làm cho các mạng blockchain khác nhau hoạt động như một mạng đồng nhất, tạo ra sự linh hoạt và tích hợp giữa các ứng dụng và dịch vụ trên Web 3.0.

sự phát triển này có thể thúc đẩy một phần quan trọng của văn hóa và công nghệ kỹ thuật số trên Web3, đánh dấu sự tiến bộ trong không gian NFT và blockchain.

Aliniex tổng hợp