Chính sách bảo mật của Aliniex

NGÀY HIỆU LỰC: [01/01/2021]

Chính sách bảo mật này ("Chính sách") áp dụng cho nền tảng giao dịch (bao gồm bất kỳ ứng dụng di động và trang web nào được sử dụng để truy cập nền tảng) (gọi chung là "Nền tảng") do ALINIEX cung cấp ("Công ty," "chúng tôi," "của chúng tôi"). Nó mô tả cách Công ty thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu được từ Người dùng của Nền tảng và bất kỳ dịch vụ tài khoản nào được cung cấp thông qua Nền tảng, và cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin đó. Trong Chính sách này, "Thông tin cá nhân" đề cập đến thông tin do Người dùng cung cấp mà từ đó có thể xác định trực tiếp hoặc gián tiếp danh tính của Người dùng đó.

Bằng cách đăng ký và sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý rằng Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý như được mô tả trong Chính sách này và Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho Nền tảng ("Thỏa thuận dịch vụ"); các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong tài liệu này sẽ có cùng ý nghĩa như được nêu trong Thỏa thuận dịch vụ.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập và xử lý Thông tin cá nhân về bạn trực tiếp từ bạn khi bạn đăng ký sử dụng Nền tảng hoặc gửi thông tin đó như một phần của quy trình Biết khách hàng ("KYC"), cũng như tự động thông qua việc bạn sử dụng Nền tảng.

Thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn

Thông tin tài khoản cá nhân và hồ sơ: Có một số loại tài khoản có thể được thiết lập trên Nền tảng. Chúng tôi thu thập các thông tin sau khi bạn đăng ký Tài khoản: tên, số điện thoại di động và/hoặc địa chỉ email. Khi Tài khoản của bạn đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin: tên như trong chứng minh nhân dân/hộ chiếu, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, ngày sinh, quốc tịch, địa chỉ gửi thư, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động và địa chỉ email.

Thông tin tài chính: Chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin tài chính và đầu tư từ bạn để xác nhận tình trạng và tính đủ điều kiện của bạn để thiết lập các loại tài khoản khác hoặc thực hiện một số giao dịch nhất định trên Nền tảng, bao gồm kinh nghiệm đầu tư của bạn, các chứng chỉ và đào tạo liên quan đến tài chính (bao gồm bất kỳ chứng chỉ nào đã nhận được, tổ chức cấp và ngày cấp), mức thu nhập hàng năm của bạn, giá trị tài sản ròng thanh khoản, giá trị tài sản ròng ước tính, nguồn tiền và nguồn của cải và liệu bạn đã từng bị từ chối mở tài khoản bởi một tổ chức tài chính khác hay chưa.

Thông tin bắt buộc khác: Chúng tôi có thể cần thu thập một số thông tin bổ sung nhất định để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như liệu bạn có phải là Cá nhân có ảnh hưởng chính trị hay có trong bất kỳ danh sách người bị hạn chế nào, và các biểu mẫu báo cáo thuế áp dụng, chẳng hạn như W8-BEN.

Liên lạc với chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình hỗ trợ và phản hồi qua email hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi thông qua các biểu mẫu liên hệ trên Nền tảng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để trả lời các câu hỏi của bạn, cung cấp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các giao dịch và cải thiện Nền tảng của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đang hành động với tư cách là Cá nhân được ủy quyền thay mặt cho một Người dùng và đang cung cấp Thông tin cá nhân cho Người dùng đó, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền và sự đồng ý cần thiết để cung cấp Thông tin cá nhân đó cho chúng tôi để sử dụng liên quan đến Nền tảng và việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân đó mà bạn cung cấp cho Nền tảng không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định hoặc lệnh hiện hành nào.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Khi bạn sử dụng Nền tảng, các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại thông tin bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác, bao gồm thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Nền tảng hoặc ứng dụng di động của bạn gửi khi bạn đang sử dụng nó. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ Giao thức Internet của bạn, địa chỉ của trang web bạn đã truy cập trước khi đến Nền tảng, loại trình duyệt và cài đặt của bạn, ngày và giờ yêu cầu của bạn, thông tin về cấu hình trình duyệt và plugin của bạn, tùy chọn ngôn ngữ và dữ liệu cookie. Dữ liệu nhật ký như vậy không được xóa thường xuyên.

Ngoài dữ liệu nhật ký, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về thiết bị bạn sử dụng cho Nền tảng, bao gồm thiết bị đó là loại gì, hệ điều hành bạn đang sử dụng, cài đặt thiết bị, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu sự cố. Việc chúng tôi thu thập một số hoặc tất cả thông tin này có thể phụ thuộc vào loại thiết bị bạn đang sử dụng và cài đặt của nó.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập về bạn, bao gồm, nếu có thể, tên, tên người dùng, địa chỉ email của bạn và Thông tin cá nhân khác.

Vị trí địa lý: Nếu bạn đã cấp quyền thông qua thiết bị di động của mình để cho phép chúng tôi thu thập thông tin vị trí thông qua ứng dụng di động, chúng tôi có thể thu được thông tin vị trí vật lý của bạn về vĩ độ và kinh độ từ các công nghệ như GPS, Wi-Fi hoặc gần tháp di động. Bạn có thể rút lại quyền cho phép chúng tôi thu thập thông tin vị trí vật lý như vậy từ thiết bị di động của bạn thông qua cài đặt thiết bị di động của bạn, mặc dù chúng tôi không kiểm soát quá trình này. Nếu bạn có câu hỏi về cách vô hiệu hóa dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của mình, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị di động.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, bao gồm Thông tin cá nhân của bạn, cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp Nền tảng cho bạn, để tạo điều kiện cho các giao tiếp và giao dịch trên Nền tảng, để liên lạc với bạn về việc sử dụng Nền tảng của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi của bạn, để thực hiện các đơn đặt hàng của bạn và cho các mục đích dịch vụ khách hàng khác.
 • Để điều chỉnh nội dung và thông tin mà chúng tôi có thể gửi hoặc hiển thị cho bạn, để cung cấp tùy chỉnh vị trí và hướng dẫn và trợ giúp được cá nhân hóa, và để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trong khi sử dụng Nền tảng của chúng tôi.
 • Để hiểu rõ hơn cách người dùng truy cập và sử dụng Nền tảng, cả trên cơ sở tổng hợp và cá nhân, để cải thiện Nền tảng của chúng tôi và đáp ứng mong muốn và sở thích của người dùng, và cho các mục đích nghiên cứu và phân tích khác.
 • Cho mục đích tiếp thị và quảng cáo. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc số liên lạc đã đăng ký với chúng tôi, để gửi tin tức và bản tin, các ưu đãi đặc biệt và khuyến mãi, để tiến hành các cuộc thi và quay số trúng thưởng, hoặc để liên hệ với bạn về các sản phẩm hoặc thông tin mà chúng tôi nghĩ có thể quan tâm đến bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi tìm hiểu về bạn để hỗ trợ chúng tôi trong việc quảng cáo Nền tảng của chúng tôi trên các trang web của bên thứ ba.
Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn
 • Các công ty liên kết: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn cho các công ty liên kết hoặc công ty con của chúng tôi chỉ với mục đích cung cấp Nền tảng hoặc các dịch vụ liên quan bao gồm dịch vụ trang web con cho bạn; tuy nhiên, nếu chúng tôi làm như vậy, việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân có thể xác định danh tính của bạn sẽ được các công ty liên kết và công ty con đó duy trì theo Chính sách này.
 • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn cho các nhà cung cấp, nhà thầu hoặc đại lý bên thứ ba thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi, với điều kiện các bên thứ ba đó đã đồng ý chỉ sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • Chuyển nhượng kinh doanh: Nếu chúng tôi đang trong quá trình đàm phán với, hoặc được mua lại bởi hoặc sáp nhập với một công ty hoặc pháp nhân khác, nếu phần lớn tài sản của chúng tôi được chuyển nhượng cho một công ty hoặc pháp nhân khác, hoặc như một phần của thủ tục phá sản, chúng tôi có thể chuyển giao thông tin chúng tôi đã thu thập từ bạn cho công ty hoặc pháp nhân khác đó.
 • Để đáp ứng quy trình pháp lý: Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn để tuân thủ pháp luật, một thủ tục tố tụng, lệnh tòa án, hoặc quy trình pháp lý khác, chẳng hạn như để đáp ứng một trát đòi hầu tòa.
 • Để bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn nếu chúng tôi tin rằng việc đó là cần thiết để điều tra, ngăn chặn, hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận bị nghi ngờ, tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào, vi phạm Thỏa thuận dịch vụ hoặc Chính sách này của chúng tôi, hoặc như bằng chứng trong vụ kiện mà chúng tôi tham gia.
 • Thông tin tổng hợp và vô danh hóa: Chúng tôi có thể thu thập, xử lý, phân tích và chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc vô danh hóa về người dùng với các bên thứ ba và công khai cho mục đích phát triển sản phẩm, tiếp thị, quảng cáo, nghiên cứu hoặc các mục đích tương tự.
Việc sử dụng cookie và các cơ chế theo dõi khác của chúng tôi

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie và các cơ chế theo dõi khác để theo dõi thông tin về việc sử dụng Nền tảng của bạn. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập từ bạn (và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể làm như vậy thay mặt chúng tôi).

Cookie: Cookie là các định danh chữ và số mà chúng tôi chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt web của bạn cho mục đích lưu trữ hồ sơ. Một số cookie cho phép chúng tôi làm cho việc điều hướng Nền tảng của bạn dễ dàng hơn, trong khi những cookie khác được sử dụng để cho phép quá trình đăng nhập nhanh hơn hoặc cho phép chúng tôi theo dõi hoạt động của bạn tại Nền tảng của chúng tôi. Có hai loại cookie: cookie phiên và cookie liên tục.

 • Cookie phiên: Cookie phiên chỉ tồn tại trong một phiên trực tuyến. Chúng biến mất khỏi máy tính của bạn khi bạn đóng trình duyệt hoặc tắt máy tính. Chúng tôi sử dụng cookie phiên để cho phép hệ thống của chúng tôi xác định duy nhất bạn trong một phiên hoặc khi bạn đã đăng nhập vào Nền tảng. Điều này cho phép chúng tôi xử lý các giao dịch và yêu cầu trực tuyến của bạn và xác minh danh tính của bạn, sau khi bạn đã đăng nhập, khi bạn di chuyển qua Nền tảng của chúng tôi.
 • Cookie liên tục: Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính của bạn sau khi bạn đã đóng trình duyệt hoặc tắt máy tính. Chúng tôi sử dụng cookie liên tục để theo dõi thông tin tổng hợp và thống kê về hoạt động của người dùng.

Xin lưu ý rằng hệ thống của chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu không theo dõi.

Vô hiệu hóa cookie: Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu bạn thích, bạn có thể chỉnh sửa tùy chọn trình duyệt của mình để chặn chúng trong tương lai. Các cài đặt chung trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn máy tính của bạn chấp nhận cookie mới, cách có trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới, hoặc cách vô hiệu hóa cookie hoàn toàn. Người dùng Nền tảng của chúng tôi vô hiệu hóa cookie sẽ không thể duyệt qua một số khu vực nhất định của Nền tảng.

Phân tích của bên thứ ba: Chúng tôi sử dụng các thiết bị và ứng dụng tự động, chẳng hạn như Google Analytics, để đánh giá việc sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương tiện phân tích khác để đánh giá Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các công cụ này để giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng, hiệu suất và trải nghiệm người dùng của chúng tôi. Các pháp nhân này có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thực hiện dịch vụ của họ. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba này.

Liên kết của bên thứ ba

Nền tảng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Bất kỳ quyền truy cập và sử dụng các trang web được liên kết đó không được quản lý bởi Chính sách này, mà thay vào đó được quản lý bởi các chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn thông tin của các trang web bên thứ ba đó.

Bảo mật Thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý phù hợp với luật và quy định hiện hành để bảo vệ Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép. Xin lưu ý rằng mặc dù nỗ lực của chúng tôi, không có biện pháp bảo mật dữ liệu nào có thể đảm bảo 100% an toàn. Do đó, tất cả Người dùng (bao gồm cả Cá nhân được ủy quyền của họ) của Nền tảng phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật trong Điều khoản và thực hiện các bước bổ sung sau để giúp đảm bảo an ninh cho Thông tin cá nhân của họ và quyền truy cập vào tài khoản của họ:

 • (a) Bạn nên chọn một định danh người dùng, mật khẩu và PIN mạnh để truy cập tài khoản của bạn ("Thông tin đăng nhập người dùng") mà không ai khác biết hoặc có thể dễ dàng đoán được. Thông tin đăng nhập người dùng phải đáp ứng các yêu cầu mà chúng tôi chỉ định khi bạn thiết lập các Thông tin đăng nhập người dùng đó. Bạn nên giữ Thông tin đăng nhập người dùng của mình an toàn và riêng tư, và không chia sẻ Thông tin đăng nhập người dùng của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.
 • (b) Bạn nên cài đặt phần mềm chống virus, chống phần mềm gián điệp và tường lửa trên máy tính cá nhân và thiết bị di động của bạn.
 • (c) Bạn nên cập nhật hệ điều hành, sản phẩm chống virus và tường lửa với các bản vá bảo mật hoặc phiên bản mới hơn một cách thường xuyên.
 • (d) Bạn nên xóa tính năng chia sẻ tệp và máy in trên máy tính, đặc biệt là khi chúng được kết nối với internet.
 • (e) Bạn nên thực hiện sao lưu dữ liệu quan trọng của mình thường xuyên.
 • (f) Bạn nên xem xét việc sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm hoặc bí mật.
 • (g) Bạn nên đăng xuất hoàn toàn và xóa bộ nhớ cache trình duyệt của bạn sau khi kết thúc mỗi phiên trực tuyến với Nền tảng.
 • (h) Bạn không nên cài đặt phần mềm hoặc chạy các chương trình có nguồn gốc không rõ ràng.
 • (i) Bạn nên xóa email rác hoặc email chuỗi.
 • (j) Bạn không nên mở các tệp đính kèm email từ người lạ.
 • (k) Bạn không nên tiết lộ thông tin cá nhân, tài chính hoặc thẻ tín dụng cho các trang web ít được biết đến hoặc đáng ngờ.
 • (l) Bạn không nên sử dụng máy tính hoặc thiết bị không thể tin cậy.
 • (m) Bạn không nên sử dụng máy tính công cộng hoặc quán internet để truy cập dịch vụ trực tuyến hoặc thực hiện giao dịch tài chính.

Bạn nên thông báo ngay cho chúng tôi tại [email protected] nếu bạn biết về bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập trái phép nào vào Tài khoản hoặc Thông tin đăng nhập người dùng của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thông tin đăng nhập người dùng bị mất, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm hoặc về bất kỳ hoạt động nào trên Tài khoản của bạn thông qua hoạt động trái phép sử dụng Thông tin đăng nhập người dùng của bạn.

Quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa

Bạn có thể truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa Tài khoản hoặc Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập cài đặt tài khoản của bạn hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email protected]. Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý, nhưng không muộn hơn khoảng thời gian theo yêu cầu của pháp luật.

Xin lưu ý rằng bất kể những điều nêu trên, có thể có những trường hợp mà chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật, truy cập hoặc xóa hồ sơ tài khoản hoặc Thông tin cá nhân. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Bất kỳ cơ sở nào mà yêu cầu đó có thể bị từ chối theo luật hiện hành.
 • Khi chúng tôi cần giữ lại thông tin để tuân thủ luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương hoặc cho mục đích kế toán hoặc thuế.
 • Khi chúng tôi cần tuân thủ một yêu cầu, điều tra, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh triệu tập của cơ quan dân sự, hình sự hoặc quy định của các cơ quan chức năng liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.
 • Khi chúng tôi cần hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến hành vi hoặc hoạt động mà doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba tin tưởng một cách hợp lý và thiện chí rằng có thể vi phạm luật pháp liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.
 • Khi chúng tôi cần giữ lại thông tin để thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý.
 • Khi thông tin chứa đặc quyền pháp lý hoặc thông tin độc quyền của bên khác.
 • Khi việc tuân thủ yêu cầu sẽ xâm phạm quyền riêng tư hoặc các quyền hợp pháp khác của người khác.

Nếu chúng tôi xác định rằng chúng tôi không thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một lời giải thích về lý do tại sao quyết định đó đã được đưa ra và một điểm liên hệ cho bất kỳ câu hỏi nào thêm. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để xác minh danh tính của bạn trước khi đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào theo điều khoản này, bao gồm tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào để xác minh danh tính của bạn.

Chuyển giao thông tin

Xin lưu ý, chúng tôi có thể lưu trữ Thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ đặt tại các quốc gia nơi có văn phòng chính của chúng tôi. Nếu khu vực tài phán đó nằm ngoài khu vực tài phán cư trú của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển giao Thông tin cá nhân của bạn đến khu vực tài phán đó cho các mục đích cung cấp Nền tảng cho bạn, ngay cả khi khu vực tài phán khác đó có ít bảo vệ Thông tin cá nhân hơn so với khu vực tài phán cư trú của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các điều khoản bảo mật được áp dụng phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi trong việc duy trì bảo mật Thông tin cá nhân của bạn theo luật của khu vực tài phán cư trú của bạn.

Lưu giữ

Chúng tôi lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn miễn là bạn duy trì một Tài khoản trên Nền tảng. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn, hoặc loại bỏ phương tiện mà Thông tin cá nhân có thể được liên kết với các cá nhân cụ thể, ngay khi có thể giả định một cách hợp lý rằng --- (a) mục đích mà Thông tin cá nhân đó được thu thập không còn được phục vụ bởi việc lưu giữ nó; và (b) việc lưu giữ không còn cần thiết cho mục đích pháp lý, kế toán hoặc kinh doanh. Xin lưu ý rằng một số luật có thể yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ giao dịch hoặc tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định.

Trẻ em dưới 18 tuổi

Nền tảng của chúng tôi không được thiết kế cho trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng một trẻ em dưới 18 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi về các khía cạnh bảo mật của Nền tảng của chúng tôi hoặc muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ trò chuyện trực tiếp của chúng tôi hoặc tại [email protected].

Thay đổi đối với Chính sách này

Chính sách này có hiệu lực kể từ Ngày hiệu lực được nêu ở trên. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra lại định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này trên Nền tảng. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này mà ảnh hưởng đáng kể đến thực tiễn của chúng tôi liên quan đến Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập trước đó từ bạn, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo trước về sự thay đổi đó bằng cách làm nổi bật sự thay đổi trên Nền tảng của chúng tôi hoặc cung cấp thông báo đẩy thông qua Trang web (bạn nên đảm bảo cài đặt Trang web của bạn cho phép các thông báo đẩy như vậy) hoặc gửi email đến địa chỉ mà bạn đã cung cấp trong Tài khoản của bạn, (vì lý do này bạn nên đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản của bạn kịp thời nếu nó thay đổi).