Onchain Volume và Trading Volume: Khái niệm và Sự Khác Biệt

07/11/2023 12:02
0
Artboard-12 20.1K

Trong thế giới của tiền điện tử và thị trường tài chính, hai khái niệm quan trọng là "Onchain Volume" và "Trading Volume" thường được sử dụng để đánh giá hoạt động của một loại tiền điện tử cụ thể. Mặc dù có vẻ tương tự, nhưng chúng có sự khác biệt quan trọng về ý nghĩa và cách tính toán. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về cả hai khái niệm và điểm khác biệt chính giữa chúng, đi kèm với ví dụ cụ thể.

Onchain Volume

Onchain Volume là một khái niệm thường được sử dụng trong ngữ cảnh của các loại tiền điện tử dựa trên blockchain như Bitcoin, Ethereum, hoặc các đồng tiền điện tử khác. Nó đề cập đến tổng giá trị của các giao dịch được thực hiện trên blockchain. Onchain Volume bao gồm tất cả các giao dịch từ ví đầu tư cá nhân tới sàn giao dịch, từ chuyển tiền đơn giản đến giao dịch hợp đồng thông minh phức tạp.

Ví dụ:

Giả sử vào ngày hôm nay, có 100 giao dịch Bitcoin được thực hiện trên mạng blockchain của Bitcoin, và tổng giá trị của tất cả những giao dịch này là 1000 BTC. Khi đó, Onchain Volume trong ngày hôm đó là 1000 BTC.

Trading Volume

Trading Volume là một khái niệm phổ biến trong thế giới giao dịch tài chính và thị trường tiền điện tử. Nó đề cập đến tổng số lượng đơn vị của một loại tiền điện tử đã được mua bán trên sàn giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều quan trọng là Trading Volume chỉ bao gồm giao dịch mua bán trên các sàn giao dịch và không tính đến các giao dịch trên blockchain mà không thông qua sàn.

Ví dụ:

Trong cùng một ngày mà chúng ta đã thảo luận ở phần trước, có 50 giao dịch Bitcoin được thực hiện trên một sàn giao dịch cụ thể, và tổng số lượng Bitcoin được mua bán trên sàn đó là 500 BTC. Khi đó, Trading Volume trên sàn giao dịch đó trong ngày hôm đó là 500 BTC.

Sự khác biệt

Sự khác biệt giữa Onchain Volume (Khối lượng trên chuỗi) và Trading Volume (Khối lượng giao dịch) liên quan đến cách họ đo lường hoạt động trong thị trường tiền điện tử hoặc các tài sản kỹ thuật số khác nhau trên blockchain. Dưới đây là mô tả của cả hai khái niệm:

Onchain Volume (Khối lượng trên chuỗi):

  • Onchain Volume là một định dạng của khối lượng liên quan đến các hoạt động trên blockchain.
  • Nó đo lường số lượng các đối tượng giao dịch hoặc các sự kiện khác trên blockchain, chẳng hạn như việc chuyển tiền từ một địa chỉ ví đến một địa chỉ khác, việc triển khai hợp đồng thông minh, hoặc các sự kiện khác liên quan đến việc sử dụng blockchain.
  • Onchain Volume thường được sử dụng để đo lường sự sử dụng và hoạt động trên mạng lưới blockchain và có thể cho thấy mức độ phát triển và sức sống của dự án blockchain cụ thể.

Trading Volume (Khối lượng giao dịch):

  • Trading Volume đo lường số lượng tài sản kỹ thuật số đã được mua và bán trong thị trường giao dịch trên các sàn giao dịch.
  • Nó bao gồm tất cả các giao dịch mua bán tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả giao dịch giữa các người dùng cá nhân và giao dịch trên các sàn giao dịch trực tuyến.
  • Trading Volume thường được sử dụng để đo lường tính thanh khoản của thị trường tài sản kỹ thuật số và có thể cho biết mức độ hoạt động và sự quan tâm của các nhà giao dịch đối với tài sản cụ thể.

Kết luận

Onchain Volume và Trading Volume đều cung cấp thông tin quan trọng về hoạt động của một loại tiền điện tử cụ thể. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm này có thể giúp bạn đánh giá mức độ phổ biến và sự quan tâm của thị trường đối với một loại tiền điện tử cụ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự khác biệt giữa Onchain Volume và Trading Volume có thể dẫn đến các con số khác nhau và không phản ánh hoàn toàn về giá trị của một loại tiền điện tử.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp