OnchainBlock - Nền tảng phân tích dữ liệu blockchain độc đáo

26/09/2023 12:12
0
Artboard-12 16.8K

OnchainBlock là gì?

OnchainBlock là một nền tảng phân tích dữ liệu xuất sắc cung cấp góc nhìn độc đáo về các loại tài sản chính trong lĩnh vực blockchain. Sứ mệnh của OnchainBlock là đơn giản hóa sự phức tạp của Stablecoin, Ethereum và các tài sản blockchain khác. Thông qua phân tích dữ liệu toàn diện, OnchainBlock cung cấp các biểu đồ trực quan và thống kê rõ ràng, làm sáng tỏ động lực ổn định giá trị. Mục tiêu chính của dự án là trao quyền cho bạn với kiến thức, thúc đẩy sự tin tưởng và hiểu biết về cảnh quan tài chính động.

OnchainBlock hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của người dùng trong việc điều hướng vùng nước phức tạp của Stablecoin, Ethereum và sớm là Bitcoin. Bằng cách dịch dữ liệu phức tạp thành những hiểu biết có thể hành động, OnchainBlock cung cấp cái nhìn không giống ai về các tương tác tài sản và xu hướng thị trường.

Các tính năng chính của OnchainBlock

Stablecoin

Dòng tiền trên các sàn giao dịch tập trung (CEX)

 • Phân bổ stablecoin trên các nền tảng giao dịch hàng đầu.
 • Lọc lượng Inflow và Outflow Stablecoin trên các nền tảng giao dịch hàng đầu.
 • Mô tả Netflow của stablecoin trên các nền tảng giao dịch sử dụng mô hình TreeMap.

Stablecoin phi tập trung

 • Phân bổ tổng tài sản cho Stablecoin thuật toán: Phần này phác thảo phân bổ tài sản tổng thể liên quan đến stablecoin thuật toán.
 • Phân tích phân bổ 10 tài sản nắm giữ hàng đầu cho Stablecoin thuật toán: Phân đoạn này cung cấp phân tích thống kê về phân bổ tài sản trong số 10 chủ sở hữu hàng đầu của stablecoin thuật toán.
 • Mô tả sự phát triển theo thời gian của tổng tài sản của Stablecoin thuật toán: Phần này minh họa các dao động của tổng tài sản của stablecoin thuật toán trong các khoảng thời gian khác nhau.

Cầu nối

 • Phân tích thống kê về phân bổ stablecoin tập trung trên các chuỗi của các cầu nối chính: Stargate, Multichain, Hop, Celer, Synapse.
 • OnchainBlock hỗ trợ các chuỗi này: Ethereum, Polygon, Moonbeam, Moonriver, Binance Smart Chain, Avalanche, Optimistic Ethereum (optimsn), Arbitrum, Kava, và DogeChain.

Ethereum

Thống kê ETH trên sàn giao dịch tập trung

 • Mô tả sự biến đổi về số lượng ETH trên các nền tảng giao dịch hàng đầu trong các khoảng thời gian khác nhau.
 • Phân bổ số lượng tài sản ETH trên blockchain Ethereum trên các nền tảng giao dịch tập trung.
 • Tổng hợp thống kê Dòng vào/Dòng ra của ETH trên các nền tảng giao dịch khác nhau.

Tổng giá trị bị khóa của ETH trên Layer 2

 • Tổng quan thống kê về TVL của tài sản ETH.
 • Theo dõi các dao động trên các cầu nối Layer 2 trong suốt thời gian.
 • Tổng hợp thống kê luồng ETH trên Layer 2 (Dòng vào, Dòng ra, Dòng ròng).
 • Phân tích thống kê cơ bản về động lực chung của cầu nối Layer 2.

Tool

Cảnh báo theo dõi ETH

 • Lưu ý số lượng ETH dao động trên các sàn giao dịch.
 • Lưu ý số lượng ETH dao động trên Layer2.

Hướng dẫn dùng OnchainBlock

Phân bổ quỹ Stablecoin trên các sàn giao dịch tập trung

 • Độ biến động giá: Luồng Stablecoin thường được sử dụng trong giao dịch do tính ổn định của chúng. Sự gia tăng hoặc giảm các luồng này cho thấy độ biến động thị trường thuận lợi hoặc bất ngờ.
 • Tác động thanh khoản và khả năng giao dịch: Việc giảm đáng kể nguồn cung lưu thông có thể ảnh hưởng đến việc thực thi giao dịch do thiếu quỹ ổn định.
 • Tâm lý thị trường: Thị trường phức tạp và khó dự đoán. Dữ liệu chuỗi cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình trạng thị trường tổng thể, tâm lý thị trường và các sự kiện đang diễn ra vào thời điểm đó.

 • Điều kiện Xanh: Khi luồng Stablecoin vào một sàn cụ thể biến động đáng kể và khối lượng Stablecoin được lưu trữ trên sàn rất lớn, phạm vi thị trường mở rộng. Quy mô tăng dần cho thấy dòng vốn mạnh mẽ vào các sàn.
 • Điều kiện Đỏ: Ngược lại, khi luồng Stablecoin vào một sàn ít biến động và khối lượng Stablecoin được lưu trữ thấp, phạm vi thị trường co lại. Quy mô giảm cho thấy dòng vốn yếu vào các sàn.

Phân bổ Stablecoin trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

Khi các thuật toán Stablecoin biến động, nó có thể có các hệ quả như mất thanh khoản đối với các Stablecoin thuật toán trên các sàn DEX. Do đó, điều này ảnh hưởng đến các dự án DeFi, vì nhiều dự án dựa vào Stablecoin để cung cấp thanh khoản và hỗ trợ các hoạt động khác nhau.

Biểu diễn dữ liệu trong mô hình biểu đồ đường có thể cho thấy sự di chuyển trong toàn bộ thời gian. Trong bối cảnh này, dữ liệu của chúng tôi tập trung vào theo dõi luồng Stablecoin lưu thông trên thị trường, cung cấp cái nhìn toàn diện về phân bổ Stablecoin trên các sàn giao dịch phi tập trung.

Dòng Stablecoin qua các cầu nối blockchain

Sự xuất hiện của stablecoin trên các cầu nối blockchain cho thấy sự phát triển của hệ thống blockchain và khả năng tương tác của nó, cung cấp tính linh hoạt và tích hợp giữa các mạng blockchain khác nhau trong cộng đồng tiền điện tử và tài chính phi tập trung (DeFi).

Dữ liệu của Onchainblock chủ yếu tập trung vào việc theo dõi luồng stablecoin qua các mạng blockchain khác nhau trên những cầu nối này. Điều này cung cấp cái nhìn toàn diện về tổng khối lượng stablecoin đang lưu thông trên các mạng blockchain trên các cầu nối. Việc theo dõi kịp thời này cho phép Onchainblock thu thập thông tin về sự phát triển của các mạng blockchain trên các cầu nối cụ thể, cho phép ra quyết định dựa trên những hiểu biết chính xác.

Thống kê Ethereum (ETH) trên các sàn giao dịch tập trung

Phân tích tổng lượng Ethereum (ETH) được nắm giữ trên các sàn giao dịch tập trung cung cấp một thước đo toàn diện cho các loại tiền điện tử tiềm năng trên thị trường.

Xu hướng gia tăng dòng vào và dòng ra cho thấy áp lực bán, trong khi xu hướng giảm cho thấy áp lực mua. Dữ liệu Dòng vào/Dòng ra cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các giai đoạn cụ thể của dòng tiền vào và ra. Ngoài ra, Dự trữ sàn giao dịch chỉ rõ ràng kết quả của các dao động được quan sát trong toàn bộ thời gian theo dõi.

Dựa trên các giá trị dữ liệu, mức tích lũy áp lực mua và bán trên các sàn giao dịch tập trung có thể được đánh giá, đánh giá mức độ khan hiếm đang thay đổi.

 • Xu hướng tăng: Giảm cấp độ khan hiếm. Nhiều đồng tiền hơn có sẵn trên các sàn chỉ ra sự giảm khan hiếm của các đồng tiền đang lưu thông, hỗ trợ xu hướng giá giảm do áp lực bán lớn hơn.
 • Xu hướng giảm: Tăng cấp độ khan hiếm. Ít đồng tiền hơn trên các sàn cho thấy sự gia tăng khan hiếm của các đồng tiền được giao dịch, hỗ trợ xu hướng tăng giá do áp lực mua lớn hơn.

Tổng giá trị bị khóa trong Ethereum trên Layer 2

Nhận thông tin về TVL trên các giải pháp Layer 2 của Ethereum, một khía cạnh quan trọng đối với người hâm mộ DeFi và blockchain. TVL đại diện cho tổng giá trị Ethereum mà người dùng đã khóa trong các nền tảng Layer 2 của mạng Ethereum. Việc hiểu rõ chỉ số này rất cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của DeFi. Hãy cập nhật thông tin để tối ưu hóa sự tham gia của bạn với các giải pháp Layer 2 và tác động của chúng đối với hệ sinh thái Ethereum.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp