Token ORC-20 là gì?

03/06/2023 15:30
0
Artboard-12 19.7K

Tiêu chuẩn ORC-20 là gì?

Tiêu chuẩn ORC-20 là một tiêu chuẩn mở được tạo ra nhằm cải thiện tiêu chuẩn BRC-20 trên mạng Bitcoin. Mục tiêu chính của tiêu chuẩn ORC-20 là duy trì khả năng tương thích ngược với BRC-20, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng, mở rộng và bảo mật của token trên blockchain Bitcoin
BRC-20 là một tiêu chuẩn token thử nghiệm được sử dụng để cho phép người dùng tạo ra và chuyển đổi các token có khả năng thay thế thông qua giao thức Ordinals trên mạng Bitcoin.

Làm thế nào ORC-20 cải thiện tiêu chuẩn BRC-20?

BRC-20 là một tiêu chuẩn token thử nghiệm được sử dụng để cho phép người dùng tạo ra và chuyển đổi các token có khả năng thay thế thông qua giao thức Ordinals trên mạng Bitcoin.

Giao thức ORC-20 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn token BRC-20 và sử dụng Ordinals. Mục tiêu chính của giao thức ORC-20 là khuyến khích sự chấp nhận của Ordinals, đó là các tác phẩm kỹ thuật số có thể chứa nhiều loại dữ liệu khác nhau trên mạng Bitcoin. Giao thức này cho phép người dùng triển khai các token ORC-20 mới và chuyển đổi các token BRC-20 hiện có.

Tiêu chuẩn BRC-20 là một tiêu chuẩn token thử nghiệm trên blockchain Bitcoin, được đặt tên theo tiêu chuẩn ERC-20 của Ethereum. Nó cho phép nhà phát triển tạo ra và chuyển đổi các token có khả năng thay thế thông qua giao thức Ordinals. BRC-20 đã trở nên phổ biến trong hệ sinh thái tiền điện tử, đặc biệt sau sự phát triển nhanh chóng của nhiều memecoin như Pepe (PEPE) vào tháng 5/2023.

Tuy nhiên, tiêu chuẩn BRC-20 hiện tại còn một số hạn chế, bao gồm việc chi tiêu gấp đôi và hạn chế không gian đặt tên. Điều này đã tạo nên nhu cầu cải tiến. Giao thức ORC-20 giới thiệu một số cải tiến như sử dụng UTXO và không gian đặt tên linh hoạt, nhằm giải quyết những hạn chế này.

Làm thế nào ORC-20 cải thiện tiêu chuẩn BRC-20?

ORC-20 được thiết kế để ngăn chặn chi tiêu gấp đôi bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật và xác thực giao dịch. Cụ thể, ORC-20 áp dụng các biện pháp kiểm soát và xác minh để đảm bảo rằng mỗi giao dịch chỉ được thực hiện một lần duy nhất và không thể sao chép hay lặp lại.

Giao thức ORC-20 sử dụng các thuật toán mã hóa và chữ ký số để xác minh tính hợp lệ của mỗi giao dịch. Khi một giao dịch được tạo ra, nó được ký bằng một khóa riêng tư và mã hóa bằng một khóa công khai tương ứng. Khi giao dịch này được gửi đi và xác nhận trên mạng Bitcoin, các nút mạng sẽ kiểm tra chữ ký số và xác minh tính hợp lệ của giao dịch trước khi nó được thêm vào chuỗi sổ giao dịch.

Nhờ vào việc sử dụng các biện pháp bảo mật và xác thực giao dịch này, ORC-20 đảm bảo rằng mỗi token chỉ có thể được chi tiêu một lần duy nhất, ngăn chặn hiện tượng chi tiêu gấp đôi và đảm bảo tính toàn vẹn và tin cậy của hệ thống.

ORC-20 ngăn chặn chi tiêu gấp đôi như thế nào?

Những người có ý định đầu tư vào token ORC-20 trước tiên nên hiểu rằng ORC-20 là một dự án thử nghiệm và không có gì đảm bảo về giá trị hoặc tính hữu dụng của token sản xuất theo tiêu chuẩn này. Mặc dù ORC-20 có khả năng cải thiện các tiêu chuẩn token của mạng Bitcoin, nhưng nó đã nhận được nhiều lời chỉ trích vì phức tạp và không mang lại lợi thế đáng kể so với các tiêu chuẩn hiện có.
Số phận của ORC-20 phụ thuộc vào cách cộng đồng phản ứng với nó và khả năng giải quyết những lo ngại này. Người dùng nên thận trọng và nghiên cứu kỹ trước khi tương tác với ORC-20.

Aliniex tổng hợp