Hướng dẫn kiếm Points và Gold trên Blast để nhận airdrop

01/03/2024 11:13
0
Artboard-12 2.7K

Cách kiếm Points

Kiếm Points qua số dư Ví

Blast Airdrop dành 50% cho Blast Points. Ví của bạn sẽ tự động tích Points dựa trên số dư ETH/WETH/USDB. Điều này được cập nhật thời gian thực trên bảng điều khiển Blast.io của bạn.

Để tăng Points, bạn có thể chuyển thêm tiền vào Blast. Số Points của bạn sẽ tăng theo thời gian khi số dư ví tăng do lợi suất cốt lõi trên Blast (~4% cho ETH/WETH và 5% cho USDB).

Mời bạn bè

Bạn sẽ kiếm được +16% trên Points từ lời mời của bạn và +8% trên Points từ lời mời của lời mời của bạn. Mỗi lần bạn mời thêm người chuyển tiền, bạn sẽ kiếm được nhiều hơn!

Sử dụng Ứng dụng phi tập trung (Dapps)

Dapps cũng có thể kiếm Points tương tự như ví dựa trên TVL của họ. Khi bạn chuyển tiền từ ví của mình sang Dapps, họ sẽ bắt đầu tích Points dựa trên số tiền bạn chuyển.

Dapps cần phải tích hợp với Blast Points API để phân phối Points cho bạn. Mọi Points được gửi từ Dapps sẽ hiển thị trên bảng điều khiển Blast.io của bạn.

Lưu ý:

  • Nếu có Dapps nào không gửi Points cho bạn, hãy liên hệ với nhà phát triển để họ tích hợp với Blast Points API.
  • Points được dự định trao trực tiếp cho người dùng. Mọi cố gắng tạo ra proxy cho Points sẽ làm mất giá trị của Points.

Cách kiếm Gold

Kiếm Gold qua Dapps

50% của Blast Airdrop dành cho Blast Gold. Gold dành cho Dapps và được phân phối thủ công bởi ban điều hành chương trình. Ban điều hành sẽ phân phối Gold theo chu kỳ 2-3 tuần và thông báo công khai sau khi Gold đã được phân phối.

Gold được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển của Dapps. Dapps cần phải tích hợp với Blast Points API để phân phối Gold cho người dùng của họ.

Mời bạn bè

Mời bạn bè sẽ giúp bạn kiếm được +16% trên số Gold từ lời mời của bạn và +8% trên số Gold từ lời mời của lời mời của bạn. Điều này sẽ giúp bạn kiếm được nhiều hơn khi mọi người sử dụng và kiếm Gold từ Dapps.

Lưu ý:

  • Nếu có Dapps nào không cung cấp Gold cho người dùng, hãy liên hệ với nhà phát triển để họ tích hợp với Blast Points API.
  • Gold được dùng để kích thích sự phát triển cho Dapps. Mọi cố gắng tạo ra proxy cho Gold sẽ làm mất giá trị của nó.

Cách tăng bội số

Bội số tăng Points và thu nhập của bạn. Ví dụ, nếu bạn có 100 Points và đang kiếm được 20 Points mỗi giờ, sau khi tăng bội số 2 lần, bạn sẽ có 200 Points và kiếm được 40 Points mỗi giờ.

Các bội số sẽ được phát hành theo thời gian và được hiển thị trên trang Blast Airdrop. Chỉ có tổng cộng 12 bội số trước khi đổi Points trong tháng Năm. 

Bạn có thể kiếm được bội số bằng cách sử dụng một số Dapps nổi bật. Khi bạn nhấp vào một bội số, bạn sẽ thấy các Dapps mà bạn có thể sử dụng để kiếm nó. Miễn là bạn sử dụng bất kỳ trong số các Dapps nổi bật, bạn sẽ kiếm được bội số mà không cần rủi ro hoặc tiêu nhiều tiền.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp