Hướng dẫn tham gia testnet Frame

07/11/2023 07:11
0
Artboard-12 20.3K

Frame là gì?

Frame là một nền tảng layer 2 trên Ethereum sử dụng công nghệ Optimistic Rollupcủa Arbitrum Nitro do Offchain Labs phát triển. Frame có khả năng tương thích với EVM gần như tuyệt đối nên các nhà phát triển từ Ethereum có thể dễ dàng triển khai dApp lên nền tảng một cách dễ dàng.

Frame xây dựng layer 2 tối ưu cho NFT, có tốc độ giao dịch rất cao để phục vụ lên hàng chục ngàn giao dịch liên quan đến NFT mỗi giây trên mạng lưới.

Hướng dẫn chi tiết testnet Frame

Bước 1: Thêm Frame Testnet vào Metamask:

Bước 2: Faucet ETH testnet

Bước 3: Chuyển ETH test sang mạng Frame

Bước 4: Sử dụng các dApp trên Frame

Update...

Bước 5: Deploy contract trên Frame

Để deploy smartcontract trên mạng lưới Frame cũng như sử dụng các tác vụ khác như chạy một Validator, mọi người có thể tham khảo từ tài liệu do Frame cung cấp 

Link hướng dẫn deploy: https://docs.frame.xyz/your_first_nft_set/thirdweb 

Tổng kết

Trên đây là hướng dẫn tham gia săn airdrop của Frame. Hy vọng mọi người thực hiện thành công và sớm nhận được airdrop khi dự án triển khai airdrop.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp