Alibaba Cloud xây dựng nền tảng Metaverse Launchpad trên Avalanche

05/05/2023 08:37
0
Artboard-12 33K

Bộ phận đám mây của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba (BABA) đã xây dựng một nền tảng lauchpad cho các doanh nghiệp triển khai metaverse trên blockchain Avalanche.

Được đặt tên là Cloudverse, nền tảng này được thiết kế để cung cấp một giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp tùy chỉnh và duy trì không gian metaverse để tìm cách tương tác với khách hàng của họ.

Avalanche sẽ cung cấp công nghệ cho việc xây dựng không gian metaverse, trong khi Alibaba Cloud sẽ cung cấp tính toán và lưu trữ, theo một thông báo được gửi qua email vào ngày Thứ Năm.

Đây là thỏa thuận hợp tác thứ hai của Alibaba với một mạng lưới blockchain trong vòng hơn một tháng, sau thỏa thuận với Mysten Labs, nhà phát triển của blockchain Sui Layer 1, để cung cấp dịch vụ node cho các nhà xác thực trên testnet của mạng lưới.

Aliniex tổng hợp