AltLayer (ALT) airdrop cho người staking trên EigenLayer và Celestia

18/01/2024 10:13
0
Artboard-12 7.8K

AltLayer, một giao thức phi tập trung thiết kế cho restaked rollup, đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt token ALT trong tuần tới thông qua Binance Launchpool.

Đối với người dùng Binance, có thể stake BNB và stablecoin FDUSD để kiếm token ALT trong vòng sáu ngày, bắt đầu từ 00:00 UTC vào thứ Sáu. Sau thời gian này, token tiện ích sẽ được niêm yết vào ngày 25 tháng 1 lúc 10:00 UTC trên sàn giao dịch tiền điện tử. Các cặp giao dịch bao gồm ALT/BTC, ALT/USDT, ALT/BNB, ALT/FDUSD và ALT/TRY sẽ trở nên có sẵn. Binance Launchpool sẽ cấp 500.000.000 ALT, chiếm 5,00% trong tổng nguồn cung của 10 tỷ token.

AltLayer cũng sẽ tổ chức một sự kiện airdrop đặc biệt cho những người ủng hộ sớm của dự án, bao gồm cả những người giữ NFT và tham gia các chiến dịch cộng đồng. Những người đủ điều kiện đã được chụp ảnh vào ngày 17 tháng 1, và thông tin chi tiết hơn về sự kiện này sẽ được chia sẻ trong thời gian tới.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện airdrop cho cộng đồng, và sẽ còn nhiều sự kiện tương tự hơn dành cho đối tác và những người ủng hộ của hệ sinh thái của chúng tôi trong thời gian sắp tới."

Đồng thời, các chiến dịch airdrop cho những người tham gia vào EigenLayer và Celestia cũng sẽ được công bố.

Rất đáng chú ý là cư dân Hoa Kỳ sẽ không đủ điều kiện tham gia vào sự kiện airdrop hoặc sở hữu token ALT.

Theo nhóm phát triển, giao thức của AltLayer cho phép đặt lại các tổ hợp, hợp nhất từ các ngăn xếp như OP Stack, Arbitrum Stack, ZKStack và Polygon CDK bằng cơ chế đặt lại của EigenLayer để "bảo mật mạng bootstrap và xây dựng mạng phi tập trung".

Token tiện ích của AltLayer sẽ đóng vai trò như một trái phiếu kinh tế. Nó sẽ cung cấp số tiền đặt cọc có thể giảm đi trong trường hợp có hành vi nguy hiểm, đồng thời chủ sở hữu token ALT có thể tham gia vào quyết định quản trị. Những người tham gia mạng sẽ phải trả phí giao thức bằng ALT, và những nhà khai thác trong hệ sinh thái AltLayer sẽ được thưởng bằng token ALT.

AltLayer đã thành công trong việc huy động 22,8 triệu USD từ hai đợt bán token riêng tư, chiếm 18,5% tổng nguồn cung của token ALT.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp