AltLayer thành công gọi vốn 14,4 triệu USD

20/02/2024 08:17
0
Artboard-12 7.4K

AltLayer, một nền tảng Rollups, đã hoàn tất vòng chiến lược trị giá 14,4 triệu USD, được dẫn đầu bởi Polychain Capital và Hack VC. Các nhà đầu tư khác bao gồm OKX Ventures, HashKey Capital, Bankless Ventures, Primitive Ventures, SevenX, Mask Network, IOSG và TRGC. Vòng tài trợ này đã kết thúc vào tháng 9 năm 2023.

AltLayer sẽ sử dụng nguồn vốn mới để mở rộng đội ngũ và phát triển cơ sở hạ tầng tổng hợp của mình. Dự án này không tiết lộ mức định giá cụ thể.

Nền tảng AltLayer là một giao thức phi tập trung cho phép các nhà phát triển tạo ra các bản tổng hợp từ các ngăn xếp phần mềm như OP Stack, Arbitrum và Polygon CDK. Các dự án Lớp 2 của AltLayer sẽ tận dụng cơ chế đặt lại của EigenLayer để khởi động bảo mật mạng.

AltLayer cũng có kế hoạch tạo ra các "bản tổng hợp được đặt lại" ngoài Ethereum, tận dụng Bitcoin để bảo mật các mạng bên ngoài phối hợp với Babylon.

Chủ sở hữu mã thông báo ALT tham gia vào quản trị dự án và những người tham gia mạng sẽ được yêu cầu trả phí giao thức bằng cách sử dụng mã thông báo. Hiện tại, mã thông báo ALT giao dịch ở mức 0,47 đô la với mức định giá pha loãng hoàn toàn là 4,7 tỷ đô la.

Trước đó, AltLayer đã huy động được 7,2 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống do Polychain Capital, Jump Crypto và Breyer Capital đồng dẫn đầu.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp