Bản nâng cấp Ethereum 'Dencun' sẽ bắt đầu thử nghiệm vào ngày 17 tháng 1

22/12/2023 08:25
0
Artboard-12 7.3K

Bản nâng cấp sắp tới của Ethereum, "Cancun-Deneb" (còn được biết đến với tên gọi "Dencun"), sẽ bắt đầu thử nghiệm vào ngày 17 tháng 1, theo một thông báo được xuất bản trên kho lưu trữ chính thức của Ethereum trên GitHub. Bản nâng cấp sẽ đầu tiên được áp dụng trên mạng thử nghiệm Goerli, sau đó được thêm vào Sepolia vào ngày 30 tháng 1 và Holesky vào ngày 7 tháng 2. Đội ngũ Ethereum vẫn chưa công bố khi nào Dencun sẽ được triển khai trên mainnet.

Bản nâng cấp mới bao gồm một số công cụ nhằm giảm phí giao dịch, cho phép tính năng mới của các cầu nối và staking pool và hạn chế việc sử dụng các hoạt động tự hủy trên các hợp đồng thông minh.

Theo tài liệu phát triển của nó, Dencun sẽ chứa Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4844, còn được biết đến với tên gọi "proto-danksharding." Điều này sẽ cho phép các mạng rollup tầng 2 như Arbitrum, Base, Polygon zkEVM và các mạng khác lưu trữ một số dữ liệu giao dịch tạm thời, sử dụng một định dạng mới gọi là "blobs." Blobs có thể bị xóa sau 18 ngày, trong khi thực tế hiện tại là bao gồm dữ liệu trong trường "CALLDATA" và giữ nó trên blockchain mãi mãi. Nhà phát triển Ethereum tin rằng proto-danksharding sẽ giảm đáng kể phí giao dịch trên các mạng tầng 2.

Bản nâng cấp cũng chứa nhiều đề xuất khác, bao gồm EIP-1153, giới thiệu hệ thống "lưu trữ tạm thời" để giảm phí giao dịch thêm nữa, cũng như EIP-4788, tăng cường tính minh bạch bằng cách lưu trữ gốc của mỗi khối Beacon Chain trong một hợp đồng thông minh có thể được truy vấn bởi các ứng dụng. Nhà phát triển kỳ vọng rằng dữ liệu do EIP-4788 cung cấp sẽ được sử dụng trong các tính năng mới cho cầu nối và staking pool.

Ngoài ra, Dencun chứa EIP-6780, một đề xuất để hạn chế việc sử dụng từ khóa tự hủy. Nếu nhúng trong một hợp đồng trước khi triển khai, tự hủy hiện tại có thể được sử dụng để xóa mã cho một hợp đồng thông minh và gửi tất cả số tiền của nó đến tài khoản triển khai. Sau Dencun, từ khóa này sẽ không xóa mã trừ khi nó được gọi trong giao dịch cùng trong đó nó được triển khai. Tuy nhiên, từ khóa vẫn sẽ chuyển toàn bộ số tiền cho người triển khai, ngay cả khi nó được gọi trong một giao dịch tương lai. Cập nhật Ethereum thường trải qua quá trình thử nghiệm trong vài tháng trước khi được triển khai trên mainnet. Triển khai trước đó, có tên mã "Shapella," bắt đầu thử nghiệm vào ngày 7 tháng 2 và được triển khai trên mainnet vào ngày 12 tháng 4.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp