Base giới thiệu hệ thống giám sát bảo mật có tên Pessimism

21/09/2023 09:38
0
Artboard-12 23.2K

Mạng Lớp 2 Base của Coinbase đã giới thiệu Pessimism, một hệ thống giám sát mã nguồn mở được thiết kế để tăng cường giám sát bảo mật trên các mạng trong hệ sinh thái Optimism. Pessimism tìm cách xác định các mối đe dọa giao thức và lỗ hổng bảo mật cụ thể cho các mạng được tạo ra với OP Stack và các chuỗi EVM tương thích khác.

Hệ thống Pessimism bao gồm 3 hệ thống phụ chính:

  • Hệ thống ETL (trích xuất, chuyển đổi, tải): trích xuất dữ liệu từ các nguồn khác nhau, chuyển đổi dữ liệu vào định dạng phù hợp để phân tích, và tải dữ liệu đã chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu.

  • Risk Engine: phân tích dữ liệu để xác định các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.

  • Cảnh báo: tạo cảnh báo và thông báo cho người dùng về các vấn đề bảo mật tiềm ẩn được phát hiện.

Cùng nhau, các hệ thống này có thể trích xuất, phân tích và cờ các vấn đề bảo mật tiềm ẩn.

Coinbase đã bày tỏ ý định mở rộng khả năng của Pessimism để giám sát cầu nối, nhấn mạnh các tính năng như an toàn rút tiền và phát hiện các vấn đề bảo mật tiềm ẩn.

Người dùng và nhà phát triển được mời đề xuất các tính năng hoặc nêu vấn đề trên trang GitHub của Pessimism.

Như vậy, Pessimism là một hệ thống giám sát bảo mật mã nguồn mở do Base phát triển nhằm tăng cường giám sát bảo mật trên các mạng trong hệ sinh thái Optimism. Hệ thống này có thể giúp xác định các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Người dùng và nhà phát triển đã được mời đề xuất các tính năng hoặc nêu vấn đề trên trang GitHub của Pessimism. 

Thông báo này tuân theo tuyên bố của Coinbase vào tháng trước, nơi họ chia sẻ kế hoạch phân cấp hoàn toàn Base trong tương lai. Mục đích là đạt được sự phân cấp mạng bằng cách giới thiệu các bằng chứng lỗi và tận dụng phần mềm máy khách đa dạng để duy trì khả năng chống kiểm duyệt mạng.

Sự ra mắt công khai của Base đã diễn ra vào đầu tháng 8 và chỉ trong vòng hơn một tháng, nó đã trở thành hệ sinh thái Lớp 2 lớn thứ ba trên Ethereum sau Arbitrum và Optimism, với tổng giá trị bị khóa ở mức hơn 400 triệu USD .

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp