Base hỗ trợ EIP-4844 từ ngày đầu tiên sau khi nâng cấp Dencun

08/03/2024 14:12
0
Artboard-12 4.5K

Ethereum Layer 2 Base đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp hỗ trợ cho bản nâng cấp Dencun ngay từ ngày đầu tiên, bao gồm cả EIP-4844, nhằm giảm phí trên mạng Ethereum.

Bản nâng cấp Dencun sẽ được triển khai vào ngày 13 tháng 3, và dự kiến sẽ giảm đáng kể phí cho người dùng Layer 2. Cụ thể, ước tính từ Base cho thấy mức giảm có thể lên tới hơn mười lần, đặc biệt là trong việc tổng hợp các giao dịch.

EIP-4844 giới thiệu khái niệm mới về "blobs" trong các khối Layer 1, được thiết kế để tăng tính khả dụng của dữ liệu Ethereum mà không ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng hiện có. Điều này sẽ dẫn đến các giao dịch rẻ hơn trên Layer 2, với thị trường phí độc lập cho các blobs màu, đảm bảo rằng chi phí vẫn ở mức thấp, ngay cả trong thời gian mạng quá tải.

Base cũng lưu ý rằng việc nâng cấp sẽ giúp thực hiện các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn, từ đó làm cho các ứng dụng phi tập trung trong các lĩnh vực như trò chơi trực tuyến và hạn chế trao đổi sổ đặt hàng trở nên dễ tiếp cận hơn. Các dự án Layer 2 khác như Polygon, zkSync và Arbitrum cũng dự đoán tương tự về việc giảm phí sau khi Dencun được triển khai.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap