Base - nền tảng Layer 2 được xây dựng bởi Coinbase chuẩn bị ra mắt mainnet

25/05/2023 08:51
0
Artboard-12 27.6K

Trong một bài đăng trên blog mang tựa đề "Path to Mainnet," Base của Coinbase đã trình bày một lộ trình cho việc ra mắt mainnet. Lộ trình không đưa ra các ngày cụ thể, nhưng liệt kê năm tiêu chí cần thiết trước khi mạng lưới có thể được ra mắt. Hiện đã có hai tiêu chí đã được đáp ứng, trong khi ba tiêu chí vẫn còn.

Ngày 23 tháng 2, Coinbase đã thông báo về việc tạo ra mạng thử nghiệm Base network. Mạng này dự kiến sẽ trở thành một layer 2 của Ethereum sử dụng công nghệ Optimistic Rollup để giảm phí giao dịch và tăng tính mở rộng. Hiện tại, mạng thử nghiệm của Base chỉ kết nối với phiên bản mạng thử nghiệm Goerli của Ethereum, chứ không phải phiên bản mainnet, nơi phần lớn người dùng có tài sản.

Base network dựa trên OP Stack, một bộ mã cũng được sử dụng cho mạng lưới Optimism.

Trong thông báo, nhóm Base cho biết đang tiến đến việc ra mắt mainnet. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, phải đáp ứng năm tiêu chí. Đầu tiên, mạng thử nghiệm phải thực hiện thành công hard fork Regolith, thay đổi hướng tới việc cải thiện an ninh trong quá trình thực hiện gửi tiền. Thứ hai, nó phải trải qua đánh giá cơ sở hạ tầng từ đội ngũ OP Labs. Hai tiêu chí đầu tiên này đã được thực hiện thành công, theo thông báo.

Tiêu chí thứ ba là nâng cấp mạng lên phiên bản Bedrock. Theo một bài viết giải thích từ nhóm Optimism, Bedrock sẽ thực hiện giảm phí, rút ngắn thời gian gửi tiền và một số thay đổi khác. Dự kiến nâng cấp của Optimism lên Bedrock sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6. Nhóm Base chưa công bố ngày cụ thể cho phiên bản nâng cấp của họ.

Tiêu chí thứ tư và thứ năm là "hoàn thành thành công việc kiểm tra nội bộ và kiểm tra bên ngoài mà không có vấn đề nghiêm trọng" và "chứng minh tính ổn định trên mạng thử nghiệm." Nhóm chưa đặt ngày cụ thể cho hai tiêu chí cuối cùng này được đáp ứng.

Mặc dù lộ trình này không đưa ra các ngày cụ thể, một đại diện từ Base cho biết rằng "Base sẽ công bố các mốc quan trọng khi tiến gần hơn đến việc ra mắt mainnet" và thời gian cụ thể sẽ được chia sẻ "sớm".

Kể từ khi mạng thử nghiệm Base ra mắt, đã có nhiều suy đoán về loại ứng dụng sẽ được xây dựng trên đó. Vào ngày 27 tháng 3, nhóm Base yêu cầu các nhà phát triển tạo ra một "flatcoin", tức là stablecoin ràng buộc với lạm phát, để sử dụng trong các ứng dụng tài chính phi tập trung của Base, cũng như một hệ thống danh tiếng trên chuỗi. Masa Finance đã đáp ứng yêu cầu hệ thống danh tiếng bằng cách đưa giao thức token soulbound lên mạng thử nghiệm vào tháng 4.

Không phải ai cũng hài lòng với việc Coinbase xây dựng mạng riêng của mình. Ví dụ, nhà bảo vệ tính phân tán Chris Blec đã lập luận vào tháng 3 rằng Base sẽ cần xác minh danh tính của người dùng vì nó sử dụng một "sequencer" tập trung. Theo quan điểm của anh ấy, điều này sẽ vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Nhóm Base đã nêu rõ rằng sequencer của họ sẽ trở nên phân tán theo thời gian.

Aliniex tổng hợp