Binance hoàn thành đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 24

19/07/2023 13:45
0
Artboard-12 26K

Theo thông báo chính thức, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã tiến hành đốt cháy 1,99 triệu token BNB trong đợt đốt token BNB hàng quý lần thứ 24 thông qua quy trình BNB Auto-Burn. Đợt đốt token BNB hàng quý mới nhất cũng bao gồm 747,51 BNB được đốt cháy thông qua Chương trình Đốt Pioneer.

Giao dịch cho thấy Binance đã đốt cháy gần 2 triệu token BNB, tương đương khoảng 619 triệu đô la với giá 310,99 đô la. Như vậy, Binance đã loại bỏ thêm 2 triệu token BNB khỏi nguồn cung lưu hành. Hiện tại, nguồn cung lưu hành của token BNB là 153.857.203 BNB.

Sàn giao dịch tiền điện tử này đã đốt cháy tổng cộng 48 triệu token BNB cho đến nay. Binance sử dụng giao thức Auto-Burn để giảm tổng nguồn cung lưu hành xuống còn 100.000.000 BNB. Cơ chế này tính toán số lượng token BNB sẽ được đốt cháy dựa trên giá BNB và số lượng khối được tạo ra trên BNB Smart Chain (BSC) trong quý.

Theo cổng thông tin đốt token BNB, ước tính giá trị đốt token BNB trong đợt tiếp theo là 2.097.345,77 BNB. Tuy nhiên, dữ liệu hiện tại cho thấy số lượng token BNB có khả năng tăng trong đợt đốt token BNB hàng quý thứ 25.

Vào ngày 14 tháng 4, Binance đã đốt cháy 2.020.290 token BNB trị giá 512 triệu đô la trong đợt đốt token BNB hàng quý thứ 23. Ước tính đốt token BNB hàng quý thứ 24 lúc đó là 2.009.639,84 BNB.

Aliniex tổng hợp