Binance Labs đầu tư 10 triệu đô la vào Radiant Capital

21/07/2023 08:26
0
Artboard-12 22.3K

Binance Labs, bộ phận đầu tư mạo hiểm của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã đầu tư 10 triệu đô la vào giao thức vay và cho vay liên chuỗi Radiant Capital.

Vòng gọi vốn này là một phần của "cam kết hỗ trợ các dự án đổi mới tiên phong sẽ dẫn dắt kỷ nguyên DeFi tiếp theo một cách không phụ thuộc vào chuỗi và tập trung vào người dùng", theo một tuyên bố.

Radiant được xây dựng trên LayerZero, một giao thức tương tác cho phép nhiều blockchain giao tiếp với nhau. Công ty phát triển LayerZero Labs cũng là một phần trong danh mục của Binance Labs.

Radiant hỗ trợ việc cho vay và vay qua nhiều blockchain và hiện đang cung cấp nhiều lựa chọn tài sản thế chấp trên Arbitrum và BNB Chain. Radiant DAO dự định mở rộng chức năng của giao thức đến nhiều chuỗi tương thích với Ethereum hơn trong tương lai, giảm thiểu nhu cầu sử dụng nhiều giao dịch để thực hiện cho vay, vay, cầu nối và trao đổi giữa các blockchain, đội ngũ cho biết. Mục tiêu của Radiant DAO là tổng hợp khoảng 22 tỷ đô la lưu thông hiện tại phân tán trên mười tầng lớp thay thế hàng đầu.

Giám đốc điều hành của Binance Labs - Yi He cho biết rằng:

"Cam kết của Radiant Capital trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch liên chuỗi trong DeFi và hiệu suất trên Arbitrum và BNB Chain cho thấy tiềm năng của nó trong việc thúc đẩy sự tiếp nhận hàng loạt. Chúng tôi trông mong thấy sự phát triển tiếp tục của Radiant và đóng góp tiếp theo cho hệ sinh thái."

Vòng gọi vốn này sẽ tạo điều kiện phát triển sản phẩm tiếp theo, bao gồm mở rộng hỗ trợ bản mô tả, mở rộng tùy chọn tài sản thế chấp, triển khai trên Ethereum mainnet và hỗ trợ truyền thông LayerZero đầy đủ, đội ngũ cho biết. 5 triệu đô la sẽ được cấp cho DAO và 5 triệu đô la cho phát triển sản phẩm của Radiant.

George McCallan, cộng tác viên cốt lõi của Radiant Capital cho biết:

"Nhiệm vụ của Radiant Capital là mở ra một kỷ nguyên DeFi mới tập trung vào cung cấp trải nghiệm cho vay gói hàng liền mạch, an toàn và dễ sử dụng trên nhiều blockchain.”

Theo dữ liệu của DefiLlama, Radiant được xếp hạng là giao thức cho vay hàng đầu và tổng giá trị khóa (TVL) lớn thứ ba trên Arbitrum, với tổng giá trị khóa là 191,7 triệu đô la. Nó là giao thức cho vay lớn thứ hai và giao thức DeFi lớn thứ tám trên BNB Chain, với tổng giá trị khóa là 72,9 triệu đô la.

Aliniex tổng hợp