Binance tìm cách bác bỏ đơn kiện của CFTC

25/07/2023 10:03
0
Artboard-12 19.1K

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance và CEO Changpeng "CZ" Zhao đang lên kế hoạch nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện vào tháng 3 từ cơ quan quản lý hàng hóa Hoa Kỳ.

Trong một đơn đệ trình ngày 24 tháng 7 tới Tòa Phúc thẩm Illinois, nhiều thực thể của Binance, Zhao và cựu giám đốc tuân thủ chính Samuel Lim cho biết họ dự định nộp hai đơn riêng biệt để yêu cầu miễn khỏi cáo buộc trước ngày 27 tháng 7.

Đơn khiếu nại cho biết:

"Những thực thể Binance nước ngoài và Zhao dự định nộp đơn chung để miễn khỏi cáo buộc. Lim dự định nộp một đơn riêng để miễn khỏi cáo buộc, và tham gia vào một số phần của đơn được nộp bởi nhóm Binance nước ngoài và Zhao."

Binance cũng đang yêu cầu được phép vượt quá giới hạn 15 trang về biên bản hỗ trợ đơn và yêu cầu nâng lên 50 trang, dựa trên tính phức tạp của vụ kiện đối với họ.

"Vì tính phức tạp của cáo buộc từ CFTC và số lượng các luận điểm mà các bị đơn dự đoán sẽ đưa ra để hỗ trợ đơn miễn khỏi cáo buộc, các bị đơn dự đoán rằng các bản luật chứng cứ hỗ trợ cho hai đơn sẽ vượt quá giới hạn 15 trang."

Ngày 5 tháng 6, Cơ quan giao dịch Chứng khoán (SEC) cũng đã kiện Binance với cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký, cho phép khách hàng Hoa Kỳ sử dụng nền tảng toàn cầu của họ và cáo buộc Zhao đã lạm dụng tiền khách hàng.

Aliniex tổng hợp