Bitcoin Ordinals tung ra nâng cấp khắc phục sự cố “Cursed inscriptions”

05/06/2023 15:08
0
Artboard-12 21.2K

Các nhà phát triển đằng sau giao thức Bitcoin Ordinals đã tung ra một bản nâng cấp mới nhằm mục đích chữa hơn 71.000 bản khắc (inscriptions) không hợp lệ hay “bị nguyền rủa (cursed)”, cho phép chúng được giao dịch.

“Cursed inscriptions” là tên được đặt cho những inscriptions được tạo ra do sử dụng không đúng cách hoặc cố ý lạm dụng opcode để tạo ra inscriptions, dẫn đến việc chúng trở nên không hợp lệ và không được công nhận.

Đề xuất khắc phục sự cố lần đầu tiên được đưa ra vào cuối tháng 4 bởi Casey Rodarmor – người tạo ra Ordinals – nhằm phát hiện ra cursed inscriptions này và chuyển chúng thành blessed inscriptions.

Bản nâng cấp đã giới thiệu hỗ trợ cho một tập hợp cursed inscriptions khác nhau, nhờ đặt chiều cao kích hoạt khối trong đó các loại inscriptions không hợp lệ cụ thể trước đây sẽ bắt đầu được index dưới dạng inscriptions số dương bình thường.

LeonidasNFT – một Ordinals influencer – nêu rõ:

“Điều này rất quan trọng vì hơn 70 nghìn inscriptions hiện có nhưng không hợp lệ hiện được hỗ trợ, điều đó có nghĩa là khi thị trường nâng cấp lên v0.6.0, bạn sẽ có thể bắt đầu giao dịch chúng.”

Thêm nữa, tất cả những người nắm giữ cursed inscriptions “nên mong đợi những con số âm của inscriptions bị thay đổi.”

Bitcoin Ordinals là các tạo phẩm tài sản không thể thay thế được cho phép khắc dữ liệu vào phần nhỏ nhất của Bitcoin, một satoshi. Giao thức đã được Casey Rodarmor đưa ra vào tháng 1. Hàng nghìn inscriptions được khắc trên blockchain Bitcoin, gây tắc nghẽn và tăng đột biến phí giao dịch.

Ordinals inscriptions được coi là tương tự như NFT về độ hiếm và khả năng sưu tập. Người dùng đang theo đuổi một phần dữ liệu duy nhất được khắc vĩnh viễn vào blockchain Bitcoin, vì vậy những inscriptions ban đầu hoặc được chuyển đổi này trên satoshi có thể trở nên có giá trị trong giai đoạn sau.

Theo Dune Analytics, 10,8 triệu Ordinals inscriptions đã tạo ra 45,5 triệu đô la phí giao dịch kể từ khi cơn sốt bắt đầu vào đầu năm nay.

Aliniex tổng hợp