Circle ra mắt nền tảng phát triển Web3 dành cho nhà phát triển Web2

20/10/2023 07:07
0
Artboard-12 13.6K

Ngày 19 tháng 10, công ty phát hành stablecoin Circle đã ra mắt một công cụ mới cho phép các nhà phát triển "loại bỏ sự phức tạp" khi xây dựng ứng dụng Web3, theo thông báo và bài viết trên mạng xã hội đi kèm.

Công cụ mới này được gọi là "Nền tảng Hợp đồng Thông minh" (Smart Contract Platform), cho phép nhà phát triển triển khai các hợp đồng thông minh bằng cách sử dụng một tập hợp các mẫu mã mã nguồn đã được kiểm tra trước và sử dụng giao diện điều khiển hoặc REST APIs, điều này có thể làm cho việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn đối với các lập trình viên Web2 truyền thống.

Circle cũng phát hành một công cụ Gas Station cho phép nhà phát triển trả phí gas cho người dùng của họ, điều này có thể giúp việc thu hút người dùng trở nên dễ dàng hơn.

Khi nhà phát triển triển khai các hợp đồng thông minh, họ thường phải dựa vào các công cụ phát triển Web3 như Truffle hoặc Hardhat để thực hiện việc triển khai. Khi sử dụng các công cụ này, các hợp đồng phải được viết bằng Solidity, một ngôn ngữ mà một số lập trình viên truyền thống không biết rõ. Họ cũng yêu cầu nhà phát triển phải tạo và chạy các kịch bản triển khai hoặc "migration" trên chuỗi khối, một quy trình mà một số nhà phát triển Web2 không quen thuộc.

Theo tài liệu của nền tảng Hợp đồng Thông minh của Circle, nó cung cấp một tập hợp các mẫu mã mã nguồn đã được kiểm tra trước có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại hợp đồng thông minh khác nhau. Ví dụ, nhà phát triển có thể sử dụng các mẫu mã để tạo ra các hợp đồng cho token phi tập trung (NFT), các chương trình trung thành trên chuỗi khối và tương tác với Uniswap hoặc các dự án tài chính phi tập trung khác hoặc với các hợp đồng stablecoin của Circle. Điều này có nghĩa là một nhà phát triển có thể sử dụng nền tảng này để tránh việc phải tạo ra một hợp đồng Solidity hoàn chỉnh từ đầu, điều này có thể làm cho việc bắt đầu xây dựng trên Web3 trở nên dễ dàng hơn đối với những nhà phát triển Web2.

Khi hợp đồng được tạo, nhà phát triển có thể triển khai nó lên Polygon bằng cách sử dụng một giao diện điều khiển "no-code" được cung cấp như một phần của nền tảng, theo thông báo. Điều này có nghĩa là nhà phát triển không cần viết một "migration" để triển khai hợp đồng khi sử dụng nền tảng của Circle. Theo thông báo, giao diện điều khiển "no-code" vẫn chưa có sẵn cho Ethereum hoặc Avalanche.

Tuy nhiên, nền tảng cũng cung cấp một loạt các giao diện lập trình ứng dụng trạng thái biểu hiện (REST APIs) để sử dụng trên các mạng này, và nhà phát triển có thể sử dụng chúng để triển khai hoặc tương tác với hợp đồng của họ. REST APIs là phương tiện tiêu chuẩn mà các nhà phát triển sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu Web2, điều này khiến chúng trở nên quen thuộc hơn với những nhà phát triển chưa từng xây dựng ứng dụng Web3.

Theo thông báo, Circle dự định sẽ làm cho cả hai công cụ "không cần mã" và REST APIs có sẵn cho nhiều mạng hơn trong tương lai.

Theo tài liệu của nền tảng, nhà phát triển cũng có thể sử dụng nó để triển khai một hợp đồng tùy chỉnh mà không sử dụng một trong những mẫu mã đã được thiết kế trước, tuy nhiên, trong trường hợp này, họ phải cung cấp mã bytecode đã được biên dịch cho nó. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, nhà phát triển cũng tránh được việc viết một kịch bản triển khai, vì điều này có thể được xử lý bằng cách sử dụng cả điều khiển hoặc REST APIs.

Circle cũng công bố một tính năng phát triển thứ hai được gọi là "Gas Station." Nó cho phép nhà phát triển ứng dụng Web3 trả phí gas cho người dùng của họ. Điều này có thể giúp nhà phát triển thu hút người dùng dễ dàng hơn, vì nó ngăn chặn người dùng cần phải nạp tiền trước vào ví của họ bằng coin native của một mạng nào đó.

Gas Station sử dụng tính năng trừu tượng tài khoản của Ethereum để thực hiện các giao dịch không tốn gas này. Ứng dụng siêu ứng dụng Grab đã triển khai tính năng mới này, cho phép người dùng không phải trả phí gas khi đổi phiếu NFT

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp