Circle thêm CCTP vào Arbitrum giúp chuyển USDC layer 2 từ Ethereum, Avalanche

28/06/2023 12:01
0
Artboard-12 37.1K

Circle – nhà phát hành USDC – cho biết Giao thức chuyển giao chuỗi chéo (CCTP) của họ hiện đang hoạt động trên Arbitrum – một giải pháp mở rộng layer 2 cho Ethereum. Giao thức được thiết kế để cho phép chuyển USDC nhanh hơn và an toàn hơn trên nhiều chuỗi bao gồm Ethereum, Avalanche và Arbitrum.

CCTP cho phép chuyển USDC qua các mạng blockchain khác nhau bằng cách đốt USDC gốc trên chuỗi ban đầu và đúc một số tiền bằng nhau trên chuỗi nhận. Arbitrum là chuỗi thứ ba cung cấp hỗ trợ cho CCTP và đang hoạt động trên Arbitrum Bridge chính thức.

Việc tích hợp CCTP diễn ra sau khi Circle công bố phiên bản gốc của stablecoin trên mạng Arbitrum.

Các dự án bridge khác và các giao thức tập trung vào khả năng tương tác, như Celer Network, Li.Fi, Wormhole, O3 Labs, Wanchain và Router Protocol, đã tích hợp CCTP vào hệ thống của họ để cho phép chuyển USDC qua nền tảng của mình.

Đáng chú ý, việc tích hợp CCTP với Arbitrum nhằm mục đích thay thế quy trình bridge “lock-and-mint” thông thường được sử dụng để chuyển token giữa các chuỗi. Cơ chế đó trước đây có liên quan đến các sự cố bảo mật. Hơn nữa, việc sử dụng CCTP góp phần chuyển cầu nhanh hơn.

Aliniex tổng hợp