Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh ra mắt "Digital Sandbox" vĩnh viễn

21/07/2023 08:37
0
Artboard-12 20.7K

Cơ quan quản lí tài chính của Vương quốc Anh đang ra mắt phiên bản vĩnh viễn của "Digital Sandbox" để các doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm ở giai đoạn phát triển sớm.

Môi trường thử nghiệm của FCA mở cửa đón nhận các khái niệm đổi mới cho các lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, cho vay, thanh toán, bảo hiểm và quỹ hưu trí. Các cơ quan quản lý sẽ được giới thiệu với mỗi dự án đổi mới từ giai đoạn sớm để theo dõi việc thử nghiệm kỹ thuật tiếp diễn.

Cơ quan quản lý cho biết trong một tuyên bố vào thứ Năm rằng:

"Tiếp nối hai lần thử nghiệm thành công, 'Digital Sandbox' của chúng tôi sẽ được cung cấp vĩnh viễn vào ngày 1 tháng 8 năm 2023, mở ra cơ hội cho một loạt rộng hơn các doanh nghiệp đổi mới, các công ty khởi nghiệp và các nhà cung cấp dữ liệu sáng tạo.”

Trong giai đoạn thử nghiệm thứ hai của "sandbox", các dự án được đánh giá về hiệu suất bền vững, bao gồm việc sử dụng các sổ cái phi tập trung thân thiện với môi trường.

FCA cho biết "Digital Sandbox" sẽ cung cấp cho các tham gia viên một nền tảng an toàn để thử nghiệm. Các tham gia viên sẽ có truy cập vào hơn 200 tập dữ liệu và hơn 1000 API để thử nghiệm và xác minh các đổi mới của họ. Các tập dữ liệu bao gồm thông tin về thanh toán, giao dịch, mạng xã hội và dữ liệu tín dụng.

FCA nhấn mạnh thêm rằng:

"FCA Digital Sandbox có vai trò thúc đẩy sự đổi mới và phát triển - hơn một nửa số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các thử nghiệm và TechSprints trước đó đã có những phát triển tích cực bao gồm ra mắt sản phẩm mới, đảm bảo được tài trợ và đối tác, hoặc nhận được các giải thưởng và công nhận từ ngành công nghiệp.”

Quá trình phê duyệt cho các ứng viên mất tối đa 4 tuần. Các tham gia viên có thể đăng ký tham gia "Digital Sandbox" từ ngày 1 tháng 8.

Aliniex tổng hợp