Coinbase dừng chương trình cho vay, dồn lực vào sản phẩm thiết yếu

21/07/2023 14:43
0
Artboard-12 31.5K

Coinbase Borrow, một chương trình cho phép khách hàng nhận các khoản vay tiền đến 1 triệu đô la dựa trên 30% số lượng Bitcoin (BTC) mà họ đang nắm giữ, sẽ chấm dứt hoạt động trong những tháng tới khi công ty tập trung nguồn lực vào các sản phẩm "mà khách hàng quan tâm nhiều nhất", một người phát ngôn của công ty cho biết vào ngày thứ Năm.

Khách hàng có các khoản vay thông qua chương trình này sẽ được thời hạn đến ngày 20 tháng 11 năm 2023 để thanh toán bất kỳ số dư nợ vay nào còn tồn đọng.

"Theo thông báo đã được gửi đến những người nắm giữ khoản vay bị ảnh hưởng, chúng tôi đang áp dụng biện pháp đặc biệt để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra trôi chảy cho họ, bao gồm cung cấp khoản thời hạn trả nợ vay trong 4 tháng và quyền sử dụng hỗ trợ khách hàng được ưu tiên thông qua dịch vụ Coinbase One."

Coinbase One là một sản phẩm dự định hàng tháng với nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch.

Vào tháng 5, Coinbase đã thông báo không còn cho phép khách hàng của Coinbase Borrow thực hiện các khoản vay mới như một quy trình định kỳ để đánh giá lại các sản phẩm của mình.

Sàn giao dịch có trụ sở tại California đã gặp nhiều sự chú ý của cơ quan quản lý Mỹ, đặc biệt là Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), về hoạt động tại Hoa Kỳ và đã tập trung phát triển doanh nghiệp ở những nơi khác.

Aliniex tổng hợp