Cosmos Hub nâng cấp để thêm module liquid staking 

14/09/2023 08:16
0
Artboard-12 22.8K

Các nhà phát triển cốt lõi của Cosmos đã triển khai bản nâng cấp "Gaia v12" được mong đợi trên Cosmos Hub để tích hợp cơ chế phần mềm được gọi là "module liquid staking" (LSM) vào mạng lưới.

Việc nâng cấp được thực hiện tại block 16985500 vào khoảng 9h sáng theo giờ ET.

LSM là cơ chế phần mềm bổ sung cho phép staking thanh khoản gốc trên Cosmos Hub. Với việc triển khai LSM, đồng Atom được stake với các validator Cosmos Hub có thể được hoán đổi sang Atom đã stake thanh khoản mà không cần phải unstake và chờ thời gian unbonding 2 tuần. Đội ngũ Cosmos cho biết:

"Người dùng giờ đây có thể stake thanh khoản trực tiếp cho ATOM đã được stake mà không cần chờ thời gian unbonding."

Bản cập nhật có ý nghĩa quan trọng, vì nó cho phép hơn 1 tỷ đô giá trị Atom đã được stake có thể được triển khai như vốn trên các giao thức DeFi trong hệ sinh thái Cosmos.

Cosmos là một mạng lưới liên kết cho phép nhiều chuỗi tương tác với nhau thông qua giao thức Giao tiếp Liên chuỗi qua Cosmos Hub.

Lúc ra mắt, LSM giảm thiểu rủi ro staking thanh khoản bằng cách giới hạn tổng lượng Atom có thể stake thanh khoản ở mức 25% tổng lượng Atom đã stake hiện tại. Giới hạn này có thể được tăng hoặc giảm trong tương lai thông qua bỏ phiếu quản trị.

Giao thức staking thanh khoản Stride cho biết họ đã đóng góp vào việc phát triển LSM, cùng với các đối tác khác như Persistence, các nhà phát triển SDK lõi của Cosmos và Iqlusion.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp