Curve, Metronome, Alchemix đưa ra khoản tiền thưởng để thu hồi số tiền bị đánh cắp gần đây

04/08/2023 08:00
0
Artboard-12 26.3K

Các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) Curve, Metronome và Alchemix đã cùng nhau thông báo về một sáng kiến nhằm khôi phục lại số tiền bị đánh cắp từ các cuộc tấn công gần đây vào các pool của Curve.

Theo dữ liệu on-chain, các giao thức này đang cung cấp 10% số tiền bị đánh cắp làm phần thưởng, kêu gọi những người chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công đó đứng ra và trả lại 90% số tiền còn lại. Cuộc tấn công vào ngày 30 tháng 7 đã khiến khoảng 70 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp, làm tăng số tiền thưởng gần 7 triệu USD.

Đề xuất này đi kèm với cam kết không có hành động pháp lý tiếp theo hoặc sự tham gia của cơ quan chức năng.

Các giao thức cho biết:

"Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này theo cách văn minh. Các bạn sẽ không có rủi ro khi chúng tôi tiến hành điều tra tiếp, không có rủi ro về các vấn đề liên quan đến cơ quan chức năng."

"Nếu các bạn không tham gia vào việc trả lại số tiền một cách tự nguyện và hoàn tất quá trình trước ngày 6 tháng 8 lúc 08:00 UTC, chúng tôi sẽ mở rộng phần thưởng ra công chúng, và đề nghị trả toàn bộ 10% cho người có thể xác định bạn một cách dẫn đến quyết định của bạn trước tòa án. Chúng tôi sẽ theo đuổi bạn từ mọi góc độ với đầy đủ quyền hạn của pháp luật."

Ba tổ chức này đã cung cấp một kênh trực tiếp để giao tiếp qua địa chỉ email [email protected] và kêu gọi các bên có trách nhiệm hồi đáp ngay lập tức. Họ cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ cá nhân nào liên hệ để thương lượng phải xác minh sở hữu địa chỉ email trên chuỗi.

Cuộc tấn công xảy ra do một lỗ hổng nghiêm trọng trong các phiên bản của ngôn ngữ lập trình Vyper. Một số pool sử dụng Vyper 0.2.15, 0.2.16 và 0.3.0 đã bị tấn công bởi khóa lặp reentrancy gặp sự cố, ảnh hưởng đến bốn pool thanh khoản trên Curve Finance.

Sự cố bảo mật đã mang lại một cảm giác không chắc chắn mới trong cộng đồng tiền điện tử, đặt ra lo ngại về tác động lan truyền tiềm năng lên hệ sinh thái DeFi. Đồng stablecoin native của Curve Finance, crvUSD, tạm thời không đảm bảo giá trị vào ngày 3 tháng 8, phản ứng với các tình hình mơ hồ xung quanh giao thức sau cuộc tấn công.

Aliniex tổng hợp