CyberConnect ra mắt chiến dịch CyberTrek trị giá 1.8 triệu USD

28/07/2023 21:04
0
Artboard-12 22.2K

Giao thức đồ thị xã hội Web3, CyberConnect đã thông báo rằng họ sẽ hợp tác với 6 dự án L2 bao gồm Polygon, BNBChain, Arbitrum, Optimism và Linea để khởi động sự kiện CyberTrek kéo dài trong 2 tháng với tổng giá trị 1.8 triệu USD.

Mục đích của chiến dịch này là cho phép người dùng Web3 quy mô lớn trực tiếp trải nghiệm AA thông qua Trừu tượng hóa tài khoản CyberAccount ERC4337, CyberAccount là một hệ thống tài khoản ví thông minh tương thích ERC-4337 được ra mắt trong CyberConnect v3.

Cách thức tham gia sự kiện

  1. Mọi người dùng đủ điều kiện phải claim CyberConnect V3 Evangelist NFT. Mặc dù mỗi Evangelist NFT đều miễn phí và CyberConnect sẽ hỗ trợ tiền gas cho bạn, nhưng nó chỉ khả dụng cho những người dùng được chọn trong whitelist.

Tiêu chí whitelist:

✧ Người đã collect CyberConnect V3 announcement Blog.
✧ Level người dùng trên Link3 FanClub: Từ level 5 trở lên
✧ Những người dùng hàng đầu từ mỗi dự án nổi bật trong mini-trek.

Để kiểm tra đủ điều kiện của bạn, hãy truy cập vào đây.

  1. Bằng cách mint một CyberConnect V3 Evangelist NFT, một CyberAccount sẽ tự động được tạo cho bạn. Để sử dụng tài khoản smart contract mới này, bạn sẽ cần nạp tiền vào đó.

Những điều cần nhớ khi nạp tiền:

✧ Nạp ít nhất $10 để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
✧ Tiền có thể được thêm vào bất kỳ mạng blockchain đối tác nào.
✧ Tiền sẽ được tính bằng $USD.
✧ Tiền chỉ có thể được sử dụng cho gas.
✧ Tiền sẽ không được hoàn lại.

  1. Sau khi được tài trợ, giờ đây bạn có thể collect CyberWallet Early Access NFT ở trên mạng blockchain đối tác mà bạn chọn. Với Early Access NFT, người dùng sẽ có quyền truy cập sớm vào ứng dụng CyberWallet (sắp ra mắt)

Phần thưởng

Chủ sở hữu CyberAccount là người:

** ✔️ Collect 1 Evangelist NFT

✔️ Nạp ít nhất $10 vào CyberAccount

sẽ đủ điều kiện để claim:

** 🏆 1 Mini Shard (Trị giá $6) 

🏆 1 Ticket Raffle để giành được 150 Mini Shards (Tối đa 20 người chiến thắng)

Ngoài ra, người dùng collect CyberWallet Early Access NFT cũng sẽ nhận được quyền truy cập sớm vào ứng dụng CyberWallet.

Aliniex tổng hợp