Danh sách trúng giải chương trình “HODL & TRADE TO EARN USDV/VND"

06/02/2024 10:26
0
Artboard-12 16.1K

Từ 22/1 - 04/2/2024, trên ALINIEX tổ chức chương trình “HODL & TRADE TO EARN USDV/VND” chia sẻ tổng giải thưởng giá trị $2000 USDV.

Sau 14 ngày giao dịch sôi động chúng tôi xin phép được công bố danh sách các User đã trúng giải.

Điều khoản và thể lệ tham gia chương trình

Tham khảo: Tại đây

Danh sách trúng giải

  • TRADE TO EARN USDV/VND
STT Email STT Email
1 kha*******[email protected] 51 nhu****[email protected]
2 thu****[email protected] 52 Ngu*************[email protected]
3 ham*****[email protected] 53 hvu*****[email protected]
4 luk******[email protected] 54 nat***[email protected]
5 tnp*****[email protected] 55 dvl***[email protected]
6 tha*******[email protected] 56 tpt**[email protected]
7 tra*****[email protected] 57 ngo*************[email protected]
8 hie****[email protected] 58 phi**[email protected]
9 rem***[email protected] 59 lam**[email protected]
10 let********[email protected] 60 man*****[email protected]
11 pis****[email protected] 61 chu*****[email protected]
12 vuv*******[email protected] 62 lem*****[email protected]
13 vit*****[email protected] 63 tut*****[email protected]
14 cha**[email protected] 64 tuo***********[email protected]
15 kob****[email protected] 65 tth***[email protected]
16 ngu**********[email protected] 66 luf******[email protected]
17 ha5***[email protected] 67 tho******[email protected]
18 nam****[email protected] 68 dth****[email protected]
19 bac*****[email protected] 69 anb**[email protected]
20 dat***[email protected] 70 kbu**[email protected]
21 Nha*****[email protected] 71 man*******[email protected]
22 cha*****[email protected] 72 nu**[email protected]
23 nha********[email protected] 73 van*****[email protected]
24 plt**[email protected] 74 hak***[email protected]
25 let************[email protected] 75 tbn***[email protected]
26 Vuh*[email protected] 76 sdq*[email protected]
27 ean*[email protected] 77 cao***[email protected]
28 Huy**********[email protected] 78 thv**[email protected]
29 msb**[email protected] 79 cha*****[email protected]
30 pha****[email protected] 80 dan***[email protected]
31 din****[email protected] 81 lym****[email protected]
32 pat*****[email protected] 82 Vut*********[email protected]
33 ngu**********[email protected] 83 Dao**********[email protected]
34 bbb******[email protected] 84 Ngd******[email protected]
35 Hat***********[email protected] 85 hen******[email protected]
36 Ngu****************[email protected] 86 don******[email protected]
37 nph*****[email protected] 87 ngu*************[email protected]
38 kie************[email protected] 88 jeo*****[email protected]
39 ask***[email protected] 89 mai**********[email protected]
40 der*******[email protected] 90 nqu********[email protected]
41 aa2*****[email protected] 91 qua*******[email protected]
42 b****[email protected] 92 lev****[email protected]
43 cho*************[email protected] 93 vee****[email protected]
44 tra****************[email protected] 94 dod*********[email protected]
45 ptd***[email protected] 95 ngo******[email protected]
46 bac***[email protected] 96 sie**[email protected]
47 cuv**********[email protected] 97 van******[email protected]
48 pha***************[email protected] 98 hon*****[email protected]
49 Lev********[email protected] 99 dov*******[email protected]
50 bui***********[email protected] 100 ket****[email protected]
  • HODL TO EARN USDV/VND
STT Email STT Email
1 tha*******[email protected] 44 tuo***********[email protected]
2 hie****[email protected] 45 kbu**[email protected]
3 let********[email protected] 46 man*******[email protected]
4 pis****[email protected] 47 num*[email protected]
5 vuv*******[email protected] 48 tbn***[email protected]
6 vit*****[email protected] 49 sdq*[email protected]
7 cha**[email protected] 50 cao***[email protected]
8 kob****[email protected] 51 thv**[email protected]
9 ngu**********[email protected] 52 cha*****[email protected]
10 ha5***[email protected] 53 dan***[email protected]
11 nam****[email protected] 54 lym****[email protected]
12 dat***[email protected] 55 lev****[email protected]
13 Nha*****[email protected] 56 net****[email protected]
14 cha*****[email protected] 57 s***[email protected]
15 nha********[email protected] 58 van******[email protected]
16 let************[email protected] 59 hon*****[email protected]
17 Vu**[email protected] 60 dov*******[email protected]
18 ea**[email protected] 61 ket****[email protected]
19 Huy**********[email protected] 62 ntd****[email protected]
20 msb**[email protected] 63 nam****[email protected]
21 pha****[email protected] 64 quy******[email protected]
22 din****[email protected] 65 duc******[email protected]
23 pat*****[email protected] 66 doa******[email protected]
24 bbb******[email protected] 67 bui****[email protected]
25 ask***[email protected] 68 tkb*******[email protected]
26 der*******[email protected] 69 nng***[email protected]
27 aa2*****[email protected] 70 Du1**[email protected]
28 b****[email protected] 71 dao**********[email protected]
29 cho*************[email protected] 72 Huy**************[email protected]
30 tra****************[email protected] 73 seu**[email protected]
31 ptd***[email protected] 74 tie*******[email protected]
32 cuv**********[email protected] 75 man*****[email protected]
33 pha***************[email protected] 76 sho*******[email protected]
34 Lev********[email protected] 77 chr********[email protected]
35 bui***********[email protected] 78 tra******[email protected]
36 nhu****[email protected] 79 huy******[email protected]
37 Ngu*************[email protected] 80 hoa**********[email protected]
38 hvu*****[email protected] 81 Thi**********[email protected]
39 nat***[email protected] 82 ard***[email protected]
40 dvl***[email protected] 83 hen****[email protected]
41 ngo*************[email protected] 84 ofl**[email protected]
42 man*****[email protected] 85 dhq***[email protected]
43 lem*****[email protected] 86 tra********[email protected]

♦ Tất cả các User trúng giải đã được Aliniex cộng tiền vào tài khoản được đăng kí: tại đây

♦ Mọi thắc mắc quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Aliniex tổng hợp