Độ khó đào Bitcoin giảm 2% trong bối cảnh hash rate giảm

29/06/2023 07:13
0
Artboard-12 14.9K

Mạng Bitcoin đã giảm 2% trong việc điều chỉnh độ khó, đánh dấu lần giảm thứ tư như vậy vào năm 2023. Với khoảng một phần tư tất cả các điều chỉnh trong năm nay cho thấy xu hướng tiêu cực, việc tăng tốc độ băm là điều hiển nhiên.

Hiện nay, tỉ lệ băm đạt khoảng 364 nghìn tỷ (Th/s). Mặc dù có sự giảm gần đây, mức độ điều chỉnh độ khó vẫn khá ổn định, dao động xung quanh mức 50 nghìn tỷ (T).

 

Aliniex tổng hợp