Frax Finance xây dựng layer-2 Fraxchain

17/06/2023 06:57
0
Artboard-12 22.3K

Đội ngũ phía sau Frax Finance, được biết đến với việc tạo ra stablecoin Frax, vừa công bố chiến lược giới thiệu một blockchain Layer 2 mới mang tên Fraxchain.

Theo đội ngũ, mạng lưới này sẽ tập trung vào việc tạo ra một nền tảng hợp đồng thông minh trung mạnh vào tài chính phi tập trung. "Fraxchain về cơ bản đại diện cho sự tương đồng của cả hệ sinh thái Frax và tất cả sự tiến triển và sự sử dụng mà chúng tôi đã đạt được," người sáng lập Frax Sam Kazemian cho biết.

Dự kiến mạng lưới sẽ sẵn sàng vào cuối năm. Quyền quản trị của Fraxchain sẽ được điều hành bởi những người nắm giữ token Frax Shares (FXS). Mạng lưới sẽ sử dụng stablecoin Frax và Frax Ether, công cụ phái sinh đặt cược thanh khoản của Frax, để tính phí giao dịch. Hơn nữa, phí được tạo ra bởi mạng lưới roll-up có thể được đốt cháy một phần hoặc chuyển hướng trở lại Ethereum mainnet để phân phối cho người đặt cược FXS, Kazemian nói thêm.

Với việc tích hợp mô hình rollup Layer 2 vào thiết kế của mình, Fraxchain sẽ xuất bản state roots (các gốc trạng thái) lên Ethereum mainnet để bảo vệ mạng lưới.

Fraxchain sẽ tích hợp các sequencer phi tập trung. Những sequencer này là các node chuyên biệt chịu trách nhiệm sắp xếp các giao dịch thành các nhóm trong một mạng lưới rollup. Bất kỳ đơn vị nào được chọn thông qua cuộc bỏ phiếu quản trị đều có thể vận hành sequencer. Theo Kazemian, tính năng này sẽ làm Fraxchain khác biệt với các giải pháp Layer 2 khác trên Ethereum, thường phụ thuộc vào một sequencer duy nhất.

Kazemian cho biết:

"Fraxchain đề xuất một giải pháp trong đó vai trò sequencer có thể được đấu giá và thay đổi, tạo ra một cơ sở sequencer phi tập trung. Nếu sequencer phải đóng cửa, Fraxchain sẽ cho phép sequencer được bầu cử tiếp theo tiếp tục từ nơi mà sequencer trước đó đã kết thúc.”

Aliniex tổng hợp