FTX sẽ trả nợ cho khách hàng vào cuối năm 2024

01/04/2024 10:02
0
Artboard-12 2.2K

Theo ghi chú từ cuộc họp của Các nhà thanh lý chính thức chung của FTX Digital tại Bahamas, công ty phá sản FTX đã đặt mục tiêu bắt đầu trả nợ cho khách hàng vào cuối năm 2024. Vụ phá sản của FTX bao gồm hai quy trình chính diễn ra song song: quy trình phá sản theo Chương 11 được xử lý tại tòa án Delaware ở Hoa Kỳ và quy trình thanh lý chính thức của FTX Digital, công ty con của FTX có trụ sở tại Bahamas, do sự "hỗn hợp vô vọng" trong kế toán của FTX.

Cả hai bên di sản đã đồng ý làm việc cùng nhau để các chủ nợ có thể gửi yêu cầu bồi thường của mình cho một trong hai tổ chức và không chủ nợ nào nhận được ít hơn giá trị mà họ được hưởng. Mục tiêu chung là thực hiện phân phối tạm thời đầu tiên vào cuối năm 2024 cho các chủ nợ có khiếu nại được thừa nhận và tài liệu KYC thỏa đáng.

Các chủ nợ đã có thể gửi yêu cầu bồi thường trên cổng thông tin yêu cầu bồi thường của FTX từ ngày 1 tháng 3, khi cổng này đi vào hoạt động. Thời hạn hiện được ấn định là ngày 15 tháng 5 để các chủ nợ chọn một trong hai quy trình phá sản và gửi yêu cầu bồi thường, tuy nhiên dự kiến thời hạn sẽ được kéo dài ít nhất là đến tháng 6 năm 2024 dựa trên những diễn biến gần đây.

Các yêu cầu bồi thường của Bahamian, cũng như các yêu cầu bồi thường theo Chương 11, sẽ có giá trị kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2022, ngày ban đầu của yêu cầu phá sản. Điều này đánh dấu bước quan trọng trong quá trình xử lý phá sản và đảm bảo quyền lợi của các chủ nợ được bảo vệ đúng cách.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap