Google Cloud trở thành nhà cung cấp oracle trên mạng LayerZero

14/09/2023 07:52
0
Artboard-12 15.8K

Bộ phận điện toán đám mây của Google gần đây đã đảm nhận vai trò người xác minh trên giao thức truyền tin liên chuỗi LayerZero. Công ty cho biết hệ thống "dữ liệu" hoặc hệ thống xác minh của họ sẽ có sẵn cho tất cả các ứng dụng LayerZero.

"Sự tham gia của Google Cloud với tư cách là nhà cung cấp oracle trên mạng lưới LayerZero cung cấp thêm các lựa chọn cho người dùng để chọn một nhà cung cấp dữ liệu để chuyển tiếp các thông điệp từ chuỗi này sang chuỗi khác."

Trong kiến trúc của LayerZero, việc thực hiện công việc của một nhà cung cấp dữ liệu liên quan đến việc chuyển một phần dữ liệu thông điệp từ một chuỗi và lưu trữ nó trong một chuỗi khác. Mỗi nhà cung cấp dữ liệu trên LayerZero là một mạng duy nhất kiểm tra và phê duyệt các thông điệp liên chuỗi. Các nhà cung cấp dữ liệu nhận được trả phí cho các dịch vụ của họ.

Với việc bổ sung Google Cloud, người dùng của LayerZero sẽ tiếp tục có lựa chọn chọn nhà cung cấp dữ liệu nào mà họ muốn dựa vào trong mạng lưới LayerZero, cho dù đó là Google Cloud hay nhà cung cấp khác. Google Cloud cho biết:

"Càng nhiều bên xác thực (hoặc trong trường hợp này là nhà cung cấp dữ liệu) thì người dùng càng có nhiều lựa chọn và mạng lưới càng có khả năng phục hồi hơn bằng cách giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu duy nhất nào."

Trong tài liệu LayerZero, Google Cloud được liệt kê là cấu hình nhà cung cấp dữ liệu mặc định cho tin nhắn LayerZero, nhưng các nhà cung cấp dữ liệu khác, bao gồm TSS và Chainlink, cũng đã được tích hợp.

"Vai trò của chúng tôi là cung cấp cơ sở hạ tầng bảo mật cho mạng lưới [LayerZero], nhưng chúng tôi sẽ không xem xét phần mềm hoặc các hợp đồng thông minh. Theo nhiều cách, điều này tương tự như các bên xác thực mà chúng tôi vận hành trên các mạng lưới cùng với các bên xác thực khác."

Ngoài LayerZero, Google Cloud trước đây đã hợp tác với nhiều nhóm tiền điện tử bao gồm Aptos, BNB Chain, Hedera, Tezos, Near và những nhóm khác, để cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và blockchain.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp