Grayscale sửa đổi hồ sơ Ethereum ETF

16/03/2024 08:23
0
Artboard-12 12.3K

Grayscale đã thực hiện sửa đổi quan trọng trong hồ sơ của họ để chuyển đổi Ethereum Trust thành một quỹ giao dịch trao đổi giao ngay (ETF). Dưới đây là những điểm chính từ sửa đổi này:

  • Chia sẻ giám sát: Grayscale đã lập luận rằng việc chia sẻ giám sát trong thị trường ETH CME có thể đủ để ngăn chặn gian lận và thao túng trên thị trường Ethereum giao ngay.

  • Tương quan thị trường: Bản cập nhật của Grayscale dựa trên phân tích tương quan từ Coinbase để chứng minh mối tương quan giữa thị trường tương lai ETH CME và thị trường Ethereum giao ngay trong khoảng ba năm qua, với mối tương quan cao và nhất quán.

  • Tạo và mua lại cổ phiếu ETF: Phần này của bản sửa đổi mô tả cách thức tạo và rút tiền mặt từ cổ phiếu ETF, không liên quan đến việc mua, giữ, giao hoặc nhận ETH cho những người tham gia được ủy quyền.

Ngoài ra, bản sửa đổi cũng nhấn mạnh giá trị tăng của quỹ sau khi chuyển đổi thành quỹ ETF, từ khoảng 1,6 tỷ USD lên khoảng 1,73 tỷ USD. Điều này thể hiện sự hứng thú và sự ủng hộ của các nhà đầu tư đối với Ethereum ETF, điều có thể giúp tạo ra một lối đi mới cho việc đầu tư vào Ethereum.

Sự điều chỉnh này của Grayscale là một bước quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về quỹ ETF Ethereum và kỳ vọng vào việc giảm sự chậm trễ trong việc chấp thuận theo quy định.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap