Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về stablecoin

28/07/2023 15:53
0
Artboard-12 14.4K

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã thông qua một khung quy định toàn diện về stablecoins tại Hoa Kỳ, nhưng dọc theo đường lối của các bên sau khi các cuộc đàm phán lưỡng đảng dài hạn xung quanh dự luật bị phá vỡ.

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Patrick McHenry, đại diện của Đảng Cộng hòa từ Bắc Carolina, đổ lỗi cho Nhà Trắng vì tình trạng bế tắc, trong khi các thành viên của Ủy ban từ Đảng Dân chủ cho rằng các thành viên từ Đảng Cộng hòa đang thúc đẩy quá trình.

Dự thảo đạo luật đã được ủy ban thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 34-16, với một số ít thành viên từ Đảng Dân chủ chống lại các thành viên cấp cao của họ trên hội đồng, cộng thêm sự ủng hộ của toàn bộ thành viên Đảng Cộng hòa cho dự thảo đạo luật. Tỉ lệ biểu quyết tương tự như biểu quyết vào hôm qua của ủy ban để đưa ra sửa đổi quy định thị trường tiền điện tử.

Đảng Dân chủ đã phản đối việc biểu quyết về dự thảo đạo luật vào sáng sớm trong ngày thông qua một loạt các thủ tục chi tiết để làm chậm tiến trình, đồng thời cho rằng các thành viên từ Đảng Cộng hòa có thể đợi để biểu quyết về dự thảo đạo luật cho đến tháng 9 hoặc sau đó. Một thỏa thuận song phương về dự thảo đạo luật đã có vẻ có thể xảy ra khi mới chỉ cách đây một vài ngày. Việc tiến hành đàm phán lại còn phải được xem xét để dự thảo đạo luật có cơ hội trở thành luật.

Một biện pháp liên quan đến tiền điện tử về quyền tự lưu trữ cũng đã tiến xa hơn ủy ban với việc biểu quyết theo đảng phái, cho thấy rằng không có khả năng biến biện pháp này thành luật do việc chia quyền kiểm soát của Quốc hội.

Aliniex tổng hợp