Jasmy hợp tác với Panasonic

27/03/2024 08:51
0
Artboard-12 1.9K

Panasonic đã thông báo về việc hợp tác với Jasmy để phát triển một nền tảng Web3 mới nhằm kết nối dữ liệu cá nhân trên Internet-of-Things (IoT). Hợp tác này được bắt đầu từ tháng 2 nhưng mới được công bố vào ngày 26 tháng 3. Nền tảng này sẽ dựa trên sản phẩm Khóa dữ liệu cá nhân của Jasmy và sẽ cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu an toàn và quản lý quyền truy cập dữ liệu cho người dùng, đồng thời cải thiện thời gian xử lý và phản ứng.

Theo tuyên bố, nền tảng sẽ kết hợp các phương pháp phát triển linh hoạt vào công nghệ Web3 và tập trung vào tốc độ. Nền tảng sẽ được triển khai công khai như một nền tảng mở, hướng tới việc sử dụng trong nhiều lĩnh vực và thu hút đa dạng người dùng.

Jasmy đã thành lập từ năm 2016 và niêm yết JasmyCoin (JASMY) trên các sàn giao dịch vào năm 2021. Với Khóa dữ liệu cá nhân của mình, chỉ các giá trị băm được quản lý trên blockchain trong khi các tệp dữ liệu được lưu trữ trong mạng phi tập trung. Điều này giúp cải thiện hiệu suất và không gian lưu trữ.

Dự án DePIN có tên Janction của Jasmy được công bố vào đầu tháng và nhằm biến một thuộc địa GPU thành một trung tâm dịch vụ AI và lớp 2 công cộng.

Thông tin về việc hợp tác giữa Panasonic và Jasmy đã gây ra sự quan tâm từ thị trường, khiến cổ phiếu JASMY tăng 111% trong 24 giờ sau thông báo này. Vốn hóa thị trường của JASMY đạt 1,1 tỷ USD, với giá cổ phiếu tăng từ 0,021 USD lên 0,024 USD vào ngày 26 tháng 3.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap