Kế hoạch khôi phục nền tảng “FTX 2.0” vẫn đang được triển khai

23/05/2023 19:41
0
Artboard-12 22K

Giám đốc điều hành mới của FTX, John Ray III, được bổ nhiệm để quản lý quá trình phá sản của sàn giao dịch bị phá sản, đã gợi ý vào tháng 1 rằng sàn giao dịch có thể được khởi động lại.

Bây giờ, các mục mới trên báo cáo chi phí mới nhất của ông gợi ý rằng có công việc đang được tiến hành để thực hiện điều đó.

Báo cáo cho thấy Ray đã dành 6,7 giờ cho các mục liên quan đến "2.0" có ý nghĩa là FTX 2.0, một phiên bản khởi động lại của sàn giao dịch.

Đến nay, chưa có bằng chứng nào, ngoại trừ các tuyên bố giả thuyết, cho thấy có một kế hoạch cụ thể để khởi động lại sàn giao dịch ngoại trừ các bản phác thảo nội bộ, tuy nhiên Ray chưa hoàn toàn loại trừ khả năng đó.

"Mọi thứ đều được xem xét," Ray nói với Tạp chí vào tháng 1. "Nếu có một con đường tiến lên phía trước, chúng tôi sẽ không chỉ khám phá mà chúng tôi sẽ làm."

Vào tháng 4, Andy Dietderich, luật sử chính của FTX, gợi ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử có thể khởi động lại hoạt động, một hành động sẽ yêu cầu vốn đáng kể và có thể cung cấp lợi ích cho khách hàng trong tương lai, tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng đây chỉ là một trong số nhiều khả năng và quyết định chưa phải cuối cùng.

Công ty VC Tribe Capital được cho là đã thể hiện sự quan tâm dẫn đầu một vòng gọi vốn nhằm khởi động lại sàn giao dịch.

Aliniex tổng hợp