LayerZero đã tiến hành snapshot, chuẩn bị airdrop token

02/05/2024 21:04
0
Artboard-12 6.9K

Nhà phát triển giao thức liên lạc xuyên chuỗi LayerZero Labs vừa hoàn tất snapshot đầu tiên, có vẻ là bước đi quan trọng trước một đợt phân phối airdrop tiềm năng cho cộng đồng.

Snapshot, điểm khóa cuối cùng để xác định các giao dịch đủ điều kiện cho airdrop, đã được thực hiện vào 23:59:59 UTC ngày 1/5/2024, theo thông báo trên kênh X của nhóm. 

Airdrop dự kiến là một phần trong chiến lược lớn hơn của LayerZero nhằm thưởng cho người dùng sớm và phân cấp quyền quản trị mạng.

Mặc dù chưa có chi tiết cụ thể về phần thưởng cho việc sử dụng mạng, nhưng thời điểm snapshot phù hợp với kế hoạch công bố mã thông báo của công ty vào nửa đầu năm 2024.

Việc đây được gọi là "snapshot đầu tiên" cũng gợi ý rằng có thể sẽ có nhiều đợt airdrop khác trong tương lai.

LayerZero là một giao thức tương tác cho phép giao tiếp chéo chuỗi, truyền dữ liệu, tài sản và thông tin giữa các chuỗi khối khác nhau.

Vào tháng 4/2023, LayerZero đã gọi vốn thành công 120 triệu USD trong vòng Series B với định giá 3 tỷ USD.

Động thái snapshot này của LayerZero dường như báo hiệu một sự kiện airdrop lớn sắp diễn ra, nằm trong kế hoạch thưởng cho người dùng sớm và phân cấp quyền quản trị của startup liên lạc xuyên chuỗi này.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap