LayerZero giới thiệu token omnichain để di chuyển wstETH của Lido trên Avalanche, BNB chain và Scroll

26/10/2023 07:20
0
Artboard-12 20.3K

Giao thức tương tác giữa chuỗi LayerZero vừa giới thiệu khả năng di chuyển token wrapped stETH (wstETH) từ giao thức liuqid staking Lido Finance trên Ethereum, Avalanche, BNB Chain và Scroll.

wstETH cũng đã được tích hợp vào tiêu chuẩn token đồng nhất của LayerZero, hay còn gọi là tiêu chuẩn OFT, với mục tiêu loại bỏ rủi ro của wrapped asset trong việc chuyển token qua các chuỗi native token. OFT di chuyển token thông qua giao thức truyền thông phi tập trung của nó thay vì việc tạo và đốt cháy wrapped tokens.

Tuy nhiên, token này chưa được chính thức được Lido chấp thuận.

Khả năng tương tác giữa các chuỗi của wstETH từ LayerZero hy vọng sẽ tăng cường cơ hội DeFi bên ngoài Ethereum và chuyển đến Avalanche, BNB và Scroll.

 Luigi D’Onorio DeMeo, Trưởng nhóm DeFi và quan hệ với các nhà phát triển tại Ava Labs cho biết:

"ETH là tài sản cốt lõi trong hệ sinh thái DeFi của Avalanche và khả năng thu được lợi suất từ việc stake thông qua stETH của Lido và cơ sở hạ tầng OFT của LayerZero giúp thúc đẩy sự phát triển của LSD trên Avalanche."

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp